HSP/Veendam 2

Speelschema Nosbo HSP/Veendam 1 2018/2019

HSP/Veendam 1 speelt het seizoen 2018/2019 in de Nosbo hoofdklasse B
 
 
Verslag van de wedstrijd tegen Groninger Combinatie

Afgelopen donderdag werd met 4-4 gelijk gespeeld tegen Groninger Combinatie 1. We mochten niet klagen over deze uitslag, op de meeste borden hadden de Groningers een prettiger stelling. De koppositie in de hoofdklasse B raakt zo langzamerhand wel uit zicht, met een toch wat teleurstellend aantal van vier matchpunten staan we in de middenmoot.

Een rondje langs de borden. De chronologie van de uitslagen heb ik niet exact kunnen volgen, dus die was in werkelijkheid geheid anders dan hier weergegeven.

Wiebe was aan bord 2 als eerste klaar. In een prima stelling met een pluspion deed hij via een soort helpmat de winst cadeau aan de zwartspeler. Wiebe speelde de grafzet e4-e5, opende daarmee op fatale wijze de diagonaal a8-h1 en ging pardoes mat op g2. (0-1)

Vervolgens speelde Frits remise, met wit op bord zes. Hij meldt zelf:
Mijn partij eindigde in een remise. Zwart had op dat moment druk op mijn koningstelling, maar kon geen aanknopingspunt vinden zonder zijn eigen koningstelling in gevaar te brengen. Daarop besloot zwart remise aan te bieden. (0,5-1,5)

Welke partij er daarna eindigde weet ik niet meer exact, vermoedelijk waren het de remises aan de borden zeven en acht. (1,5-2,5)

Arjen werd op bord 8 geconfronteerd met een voor hem alternatieve opening. Zijn tegenstander was het recht op rokeren snel kwijt maar stond in het middenspel wel veel actiever. De aanval die volgde op de koning van Arjen zag er daarom aanvankelijk veelbelovend uit. Maar nadat er wat stukken waren geruild bleek de aanval doodgebloed en kwam Arjen met zijn tegenstander remise overeen.

Erwin kreeg een vrij gesloten stelling op het bord waarin de balans de gehele tijd gelijk bleef. Uiteindelijk werd na een aantal ruilen in gezamenlijke tijdnood tot remise besloten.

Johan bracht aan bord vier met wit het eerste winstpunt over de streep (2,5-2,5). Solide partij: gezonde zetten, pion winnen, verder fouten van de in toenemende tijdnood verkerende tegenstander afwachten. Hij rapporteert zelf:
Na een rustige opening kreeg ik al snel een mooie stelling. Na een onnauwkeurigheid van zwart won ik een pion op a5. Zwart kwam in tijdnood en kreeg compensatie voor deze pion in de vorm van aanvalskansen. Nadat ik deze aanval had opgevangen blunderde zwart een stuk weg. Een paar zetten later gaf zwart het op vanwege mat.

Bernard werd aan bord 1 geconfronteerd met een sterke tegenstander (2100+). Hij speelde een prima partij, had kansjes op remise, maar de tegenstander maakte geen fout en bracht de winst over de streep (2,5-3,5).

Olaf aan bord drie was met zwart vooral aan het verdedigen, wat hem goed afging. De witspeler moest na lange strijd toch in remise berusten. (3-4)

Als laatste was Sander nog bezig aan bord vijf, met zwart. Na een wat onregelmatige opening belandde zwart in een solide, maar passieve stelling. Tegenstander Spears offerde de h-pion voor een dreigend ogend offensief op de koningsvleugel. Alle zware stukken van wit stonden op de zwarte koning gericht, maar de collega's aan de zwarte kant stonden te verdedigen. Ook de koning zelf verdedigde mee, het enige lichte stuk aan zwarte zijde, een paard, kon eventueel ook bijspringen. Kortom, wit kwam eigenlijk materiaal in de aanval tekort om iets te forceren. Zwart verbeterde langzaam zijn stelling, bracht het paard via een lange weg naar het mooie veld d4. Meteen daarna kon zwart dit paard inzetten bij een leuke combinatie die uitgebreide stukkenruil afdwong. De witte aanval was voorbij, er resteerde een enkel toreneindspel met een pluspion voor zwart. Nog steeds remise, maar het initiatief lag nu bij zwart, die met zijn toren achter zwakke witte pionnen aan ging. Wit had dat vermoedelijk moeten negeren en actief moeten spelen met de toren. Wit speelde echter passief, liet de zwarte toren voor problemen zorgen en belandde bij het voorkomen van pionverlies pardoes met zijn koning in een matnet op veld f5! Een zeer onverwachte wending die zorgde voor toch nog een matchpunt (4-4).
 
 
 

HSP/Veendam wint opnieuw niet van Hoogeveen

Op dinsdag 27 november jl. stond alweer de derde ronde van NOSBO-competitie op het programma in Hoofdklasse B. HSP/Veendam in moest het opnemen tegen Hoogeveen 1. Ons KNSB-team had eerder dit seizoen al gespeeld in Hoogeveen en vrij kansloos verloren. We waren dus gewaarschuwd.

Olaf meldde zich op de wedstrijddag ziek af, maar gelukkig kon Henk invallen. Nadat iedereen keurig op tijd arriveerde in Hoogeveen konden we beginnen. De score werd geopend door Johan. Hij speelde op bord 4 met zwart tegen Bert Janmaat. Heel snel werden er veel stukken geruild en was al snel de muziek uit de stelling (½-½). Op bord 7 speelde Henk met wit tegen Jan Peek. Al vrij snel verloor wit materiaal. Henk speelde nog dapper door, maar de zwartspeler maakte geen fouten (1½-½). Peter speelde op bord 1 met wit opnieuw tegen Andries Mellema. Na wederom een vrij vroeg remise-aanbod van zwart offerde Peter een pion, maar zwart verdedigde goed. Het goed ‘getimede’ remise-voorstel van zwart werd nu wel geaccepteerd door wit (2-1). We kwamen weer op gelijke hoogte door Erwin. Hij speelde op bord 5 met wit tegen Leo Spaans. Na de favoriete opening van wit won Erwin een stuk in de opening en gaf dit voordeel niet meer weg (2-2). Hoogeveen kwam weer op voorsprong door bord 8 te winnen. Arjen speelde op bord 8 met zwart tegen Jeroen Bottema. Zwart verloor in het middenspel een pion en kwam daarna in een passieve stelling terecht wat wit daarna keurig uitspeelde (3-2). Wiebe speelde op bord 2 met zwart tegen Edwin de Jonge en stond een hele tijd heel goed. Na wits Lf5 stond wit opeens heel goed en won een pion. Een remise-aanbod van zwart in het dubbeltoreneindspel werd aangenomen door wit (3½-2½). Teamleider Sander speelde met wit op bord 3 tegen Marten Berghuis en stond in het middenspel niet goed. In de uitvluggerfase won wit een pion. Het resterende dame-loper-eindspel werd remise gegeven (4-3). Als laatste was Frits bezig. Hij speelde met zwart tegen Ruud Winkel en kwam al snel moeilijk te staan. Frits kwam wel een kwaliteit voor, maar daarvoor had wit mooie aanvalskansen. Even leek het erop dat wit zou winnen, maar Ruud zag deze winstweg niet. Daarna speelde zwart de partij keurig uit. Eindstand 4-4.

De volgende wedstrijd is op donderdag 10 januari 2019. Dan is Groninger Combinatie 1 de tegenstander.

 
 
HSP/Veendam 1 maakt in Nosbo status niet waar
In de tweede ronde van de Nosbo hoofdklasse B werd een onverwachte maar terechte nederlaag geleden tegen het eerste team van Het Kasteel. De uitslag doet meer spanning vermoeden dan er was, de nederlaag had makkelijk iets hoger uit kunnen vallen.

In chronologische volgorde langs de borden:

Het Kasteel kwam op voorsprong door een nederlaag van Johanan met wit aan bord 2 (0-1). Hij schrijft zelf:
Ik snoepte in de opening een pionnetje mee, maar opponent had duidelijk compensatie. Ik had ingeschat me los te kunnen wurmen met zorgvuldig spel en in een goed eindspel met pluspion te komen. Dat was echter optimistisch, want net toen de stelling dichtgeschoven werd en ik tijd leek te hebben voor het voltooien van de ontwikkeling met b3 en Lb2 overzag ik een monsterlijk sterk plan om zwarts zwartveldige loper ook op de h8-a1 diagonaal te zetten middels g6 en Lg7. Ondanks het hebben van 2 extra zetten en verschillende verdedigingsplannen was stuk of kwaliteitsverlies niet te voorkomen. Geen goede partij van mij dus, maar wel van mijn tegenstander!

Het eerste halfje werd behaald door Peter, met zwart aan bord 1 (0,5-1,5). Hij nam het remiseaanbod van zijn tegenstander aan, mede vanwege dreigende tijdnood.

Erwin won daarna met zwart aan bord 7, daarmee de wedstrijd in evenwicht brengend (1,5-1,5). Na de opening ontstonden snel tactische complicaties waar Erwin met materiaalwinst uit kwam. Hij meldt zelf:
Al snel na de opening ontstond een ingewikkelde stelling, waarin beide spelers niet altijd de beste zet konden vinden. Uiteindelijk kon ik door een penning een stuk winnen waarna de partij vrij snel beslist was.

Behoorlijk laat op de avond volgde daarna weer een remise, behaald door Olaf, met wit aan bord 4 (2-2).
Hij doet zelf verslag:
Deed een bekend schijn stukoffer in de opening. Dit kostte mijn tegenstander na Lh5+ de rokade. Ik kon zijn koning op d8 houden, kreeg mooie velden in handen maar kon niet echt een beslissende doorbraak vinden met bijvoorbeeld een pionoffertje om open lijnen te creëren. Zwart kreeg tegenspel op de damevleugel en nam enigszins dubieus op a2 met de dame. Hierdoor raakte de dame in het nauw maar ook hier was voor wit geen beslissend voordeel te halen. In die ingewikkelde stelling bood hij met 30 seconden voor mij tegen 4 minuten van hem remise aan. Ik stond ook nog altijd mijn geofferde pion achter en kon dit niet weigeren, natuurlijk ook niet wetende dat we een halfje tekort zouden komen. In de analyse bleek dat een eventueel eindspel hem meer kansen bood dan mij. Het aanvaarden was stelling-technisch derhalve geheel gerechtvaardigd.

Misschien wel het breekpunt van de wedstrijd kwam daarna aan bord 8, waar Arjen met wit verloor na aanvankelijk prima te hebben gestaan (2-3).
Arjen kwam in het middenspel een pion voor te staan. De stelling leek daarmee gunstig, maar hij onderschatte de aanval van de zwartspeler die volgde. De witte koning kon door Arjen niet correct uit de gevarenzone gemanoeuvreerd worden met mat en dus een nederlaag als resultaat.

Ondertussen tekende de nederlaag zich al af: Wiebe stond gelijk, terwijl Frits en Sander beide tegen bedenkelijke stellingen aankeken.

Frits was een groot deel van de avond aan het verdedigen, met zwart aan bord 5. Wit kon geen beslissende klap vinden, waardoor het toch nog remise werd (2,5-3,5). Frits bericht zelf:
Ik kwam behoorlijk onder druk te staan en verloor een pion. De aanval werd afgewend en er ontstond een stukkenruil. Het eindspel van gelijke lopers met een pion minder leidde uiteindelijk tot remise.

Daarna moest Wiebe in remise berusten, met zwart aan bord 3 (3-4). Hij leek in het middenspel langzaamaan de overhand te krijgen, maar dat kwam er uiteindelijk niet uit.

Net als tegen ESG was Sander als laatste bezig, met wit aan bord 6. De zwartspeler was met licht voordeel uit de opening gekomen, maar speelde het daarna misschien te voorzichtig, waardoor wit wat actiever kon worden en de stelling in evenwicht kon brengen. Beide spelers verbruikten veel tijd, met wederzijdse tijdnood tot gevolg. Door onhandig manoeuvreren verloor wit een pion, en na afruil van de nodige stukken ging zelfs een tweede (rand)pion verloren. Met voor beiden een paard en ongelijke loper, maar met twee pionnen meer voor zwart leek een nederlaag op komst. Wit kon een ruil van de paarden afdwingen, gevolgd door een koningswandeling en het opeten van de gevaarlijke vrijpion op a4. Het hielp dat de zwarte koning veel tijd nodig had om vanaf veld h7 actief te worden. Wit kon hierdoor een soort vesting innemen waar met ongelijke lopers niet door te komen was. Daarmee ontsnapte wit met remise (3,5-4,5). De eindfase werd gespeeld met weinig tijd op de klok, wat vermoedelijk bij zowel wit als zwart tot onnauwkeurigheden heeft geleid.
 

Nosbo: ESG 1-HSP/Veendam 1 3.5-4.5

Afgelopen maandag (8 oktober) speelden we de eerste wedstrijd in de nieuwe hoofdklasse B van de Nosbo, tegen het eerste team van ESG. Het verslag van ESG meldt dat wij 'qua rating vele malen sterker' zouden zijn, maar dat viel erg mee (of tegen?). We speelden bepaald niet in de sterkst mogelijke opstelling, maar hadden wel een gemiddeld ratingoverwicht van bijna 50 punten. Favoriet waren we zeker wel.

Olaf was als eerste klaar, hij verloor met wit aan bord 3 (0-1). Hij meldt daarover zelf:
Tja, mooie combinatie met dreigende damewinst. Daarna had ik een tijdelijk stukoffer moeten plaatsen om uiteindelijk een kwaliteit voor te komen. Dit helaas gemist maar daarna nog steeds uitstekende stelling. Helaas speelde de tijd daarna een rol, want het is wel even wennen het kwartiertje minder.

Het eerste halfje werd gescoord door Erwin (0,5-1,5,), met zwart aan bord 6. Er had meer ingezeten, in tijdnood miste hij een kansrijke (vermoedelijke winnende) voortzetting. Even later werd een remiseaanbod geaccepteerd.

Peter trok de stand daarna gelijk (1,5-1,5) met een overtuigende overwinning aan het eerste bord, met wit. Hij schrijft zelf:
In de opening offerde ik mijn b-pion. Als compensatie kreeg ik hiervoor een ontwikkelingsvoorsprong en open lijnen. Mijn tegenstander verdedigde lange tijd goed, maar in de tijdnood won ik via een paardvork een toren. Hierna gaf mijn tegenstander op.

Frits bracht ons vervolgens op voorsprong (2,5-1,5) middels een zege aan bord 5. Frits kwam met wit wat minder uit de opening, maar wist toch een pion te winnen en zijn tegenstander onder druk te zetten. In een spannende wedstrijd werd de zwarte dame ingesloten en geruild voor een loper. De tegenstander probeerde nog een tegenaanval op te zetten, maar dat werd afgeslagen.

De voorsprong groeide door een zege van onze Arjen tegen de Arjen van ESG (3,5-1,5), op bord 8. Na een rustige aanvangsfase besloot HSP-Arjen de stelling open te breken door zijn pion naar c4 te spelen. Het bleek een goede keus omdat de zwarte stukken actiever stonden. Dat voordeel resulteerde uiteindelijk in pionwinst voor zwart. Na vervolgens een onnauwkeurige zet van de witspeler die in tijdnood verkeerde bleek verlies van de witte Dame onafwendbaar en was het pleit beslecht, 0-1.

Invaller Kor bracht daarna het eerste matchpunt over de streep (4-2) met een solide remise aan bord 7,met wit. Hij rapporteert:
De opening was symmetrisch Engels waarin ik rond de 20ste zet een plusje kreeg. Nadat zwart wat passief kwam te staan, miste ik op zet 26 een kwaliteitswinst waarna de stelling meteen weer gelijk was. Zwart sloeg remise af vanwege mijn naderende tijdnood maar moest na pionnenruil toch berusten in remise.

Met een 4-2 voorsprong waren Johan en Sander nog bezig aan bord 3 en 4. Johan stond al geruime tijd moeilijk, met een pion minder, maar verdedigde taai. Sander zat in tijdnood en probeerde een lastig toreneindspel remise te houden. Vlak na elkaar, iets voor twaalven, viel bij beide partijen de beslissing.

Na lang verdedigen ging het bij Johan uiteindelijk toch mis (4-3), hij meldt:
Ik speelde met zwart en kwam na de opening iets minder te staan. Wit wikkelde af naar een dubbel toreneindspel. Na een torenruil stond ik 1 pion achter. In het verre eindspel miste beide spelers kansen op beter spel. Wit won verdiend op zet 86.

ESG hoopte nog op een gelijkspel, omdat Sander in tijdnood zat en op een gegeven moment ook een pion weggaf, diep in een toreneindspel (T+K+pion tegen T+K). Donkere wolken pakten zich samen boven de zwarte stelling, maar plotsklaps brak de zon door omdat wit de torens afruilde en zwart daarmee de oppositie gaf in het pioneindspel. Daarmee kwam acuut een remisestelling op het bord, die twee zetten later ook werd overeengekomen.

Opluchting bij de onzen, een 4,5-3,5 zege was een feit. Een goed begin van de competitie!

 
 
Het seizoen 2017/2018
 
HSP/Veendam 2-Leek 1 6-2 in laatste speelronde
 

En ineens is het externe seizoen voorbij. De laatste speelronde van de promotieklasse stond oorspronkelijk ergens in mei gepland, maar was verplaatst naar zaterdag 14 april. Onderliggende reden waarschijnlijk om tot een gezamenlijke eindronde te kunnen komen voor zowel promotie- als eerste klasse voor het geval er nog ergens om zou worden gespeeld, maar misschien ook wel om spelers te kunnen laten wennen aan de mogelijkheid om op zaterdag te gaan spelen. Overigens had het Nosbo-bestuur op de website aangekondigd dat er onder de spelers een soort peiling gehouden zou worden over het gepubliceerde voorstel over de externe competitie van volgend seizoen. Misschien heb ik het gemist (maar ik was toch ook als één van de eersten klaar) of hadden wij ons ergens moeten melden bij de bar, van een peiling of iets vergelijkbaars niets gehoord of gezien.

In klasse 1A hadden het Kasteel 2 en Dwingeloo besloten om toch gewoon op vrijdag te gaan spelen, ongetwijfeld gedaan na keurig overleg maar anderzijds ook wel wat vreemd. Ook in de andere poules waren her en der al partijen vooruit gespeeld, waaronder ook twee bij HSP/Veendam 2-Leek 1. We begonnen daardoor heel verrassend met een 1.5-0.5 voorsprong. Theo had zowaar gewonnen op bord 1 en Piet had de op papier veel sterkere Doller een remise afhandig gemaakt. Van het verloop van de partijen geen nieuws, laten we het erop houden dat zowel Theo als Piet briljant hebben gespeeld.

Op de zaterdag zelf een erg chaotisch begin met bijna 200 spelers die zich proberen te verzamelen in de beneden zaal en teamleiders die zich maar niet meldden bij de wedstrijdleider. Een tip voor de volgende keer is om de eerste klassers meteen naar boven te verwijzen en bij alle borden papieren neer te leggen met welke wedstrijd waar wordt gespeeld. Ruim te laat werd er dan ook begonnen. Wel weer verstandig dat de topper Assen 2-Groninger Combinatie 4 het meest ver weg van de deur werd gespeeld en Assen 2 geconcentreerd en meer dan verdiend de titel kon binnen halen. Zelf speelde ik overigens pal bij de ingang onder invloed van een stroom tocht/frisse lucht en een toenemend volume aan geluid van pratende mensen bij de bar en bij de ingang van het gebouw.

Over de wedstrijd tegen Leek blijf ik kort. Ik koos met zwart zelf voor een a-theoretische partij en belandde in een duidelijk mindere stelling met een pion achter, maar kon wel spelen op wat verborgen trucs. Dit bleek te lukken, wit won een tweede pion en dacht af te wikkelen naar een gewonnen stelling door ook een paard op b7 te nemen. Wit had echter gemist dat na Tb8 de dame uiteindelijk helemaal geen vluchtvelden meer had. Daarmee heel snel klaar, achteraf wel zo prettig gezien het volume kroeg aan het einde van de middag.

Sander speelde met wit op bord 2 een prima partij tegen de al jaren ongeslagen Heijen. Heijnen moest ergens Db6 spelen om een sterke koningsaanval te kunnen gaan voorkomen. Uiteindelijk koos Sander voor een soort eeuwig schaakvariant, elke andere zet van zwart zou alsnog leiden tot een enorme aanval voor wit. Daarmee een keurige 3-1 voorsprong behaald op de eerste vier borden.

Op bord 7 met zwart won Ger eenvoudig in een eindspel, opmerkelijk op dit niveau blijft wel dat zijn tegenstander (net als vorig jaar tegen mij met toen zelfs twee dames achterstand) met groot materiele achterstand blijft doorspelen. Op bord 6 met wit speelde Arjen een partij waarin vrijwel niets gebeurde, remise een meer dan normale uitslag. Op bord 5 met zwart won Erwin in het middenspel een pion waarna hij kon afwikkelen naar een te kunnen winnen loper eindspel. Dit vergde nog wel de nodige concentratie op geleide van pat- en remisevarianten, maar het punt werd deskundig binnengehaald.

Tenslotte Evert met wit op bord 8 en als laatste van alle partijen nog bezig. Evert kwam met prima spel twee gezonde pionnen voor, had tussentijds een koningsaanval en kon gaan afwikkelen naar een gewonnen eindspel. Helaas begon daar de machine te haperen, maar bleven de winstkansen. Helemaal aan het einde greep Evert toch mis. Stelling: witte pionnen op a6 en h7, witte koning op g6; zwarte koning op c5 en zwarte toren op h4. In plaats van de zet a7 en daarmee twee pionnen op een promotieveld waarbij er altijd 1 promoveert en er dus K+D tegen K+T op het bord gaat komen, speelde Evert Kg7. Na zwarts Kb6 is het remise.

Daarmee een 6-2 zege en een prima einde van een vreemd seizoen.

Naar de eindstand kijkend hebben we gewonnen van kampioen Assen 2, gelijk gespeeld tegen de nummer 2 H &O, maar ook dik verloren van de nummer laatst Middelstum. Tussendoor echter ook keurig de halve finale van de beker gehaald. Terugkijkend naar het beoogde basisteam komt kopman Olaf door gezondheidsredenen tot 0 partijen, Theo als rating derde tot 5 partijen en Harm zelfs maar tot 2 partijen. Erwin, Arjen en ikzelf hebben alles gespeeld, Sander en Frits komen tot 8 partijen. In totaal dus 22 invalbeurten, ik kan mij niet herinneren ooit tot zo’n aantal te zijn gekomen. Topscoorder is geworden Lucien, maar de prestaties van Sander en invallers Kor en Evert zijn naar verhouding nog beter.

Meer zorgen zijn er over de toekomst. Als het voorstel om over te gaan naar een viertallencompetitie er daadwerkelijk gaat komen, valt er een basisteam dat al jarenlang samen speelt dus uit elkaar. De inschatting is dat we niet bij de sterkste 12 teams voor de zestallen gaan behoren, de vrees is dat we dan inderdaad overgeleverd zijn aan viertallen. De enige escapes die ik nog zie: dat er gisteren toch ergens een peiling is gehouden en de voorkeuren anders zijn dan het voorstel. Belangrijkste escape is de ALV van de Nosbo op 02 mei!

 
 
Solliciteren
 

Een historische dag, dat zou het zijn en worden. De dag begon voor mij zoals altijd vroeg om 06.15 uur, kids uit bed en op weg helpen naar school. Daarna op weg naar het werk. Gisteravond al bewust niet naar onze rapidavond gegaan om enigszins op tijd naar bed te kunnen, want vandaag stond er een historische dag aan te komen. Ik moest fit, wakker en geconcentreerd zijn. Halverwege de ochtend namelijk de afronding van een uitgebreide sollicitatieprocedure voor een vacature waarvoor ik was benaderd, aangaan ervan zou een behoorlijke carrièreswitch gaan betekenen. En het kwam goed, over enkele weken een andere functie en aan het begin van het komende schaakseizoen starten met een zware opleiding. Daarmee ook meteen het besef dat mijn schaakcarrière (ieder op zijn niveau althans) vrijwel stil gaat komen te staan. Niet meer op doordeweekse avonden op weg naar ESG, Middelstum, Groningen of Leek. Ook de vaste donderdagavond, hetgeen laatste jaren al vaak niet eens meer lukte, zal niet vaak meer bezocht worden. Blijft over de zaterdag, maar voor ons eerste kom ik als nummer 12 in de ratinglijst uiteraard niet in aanmerking. Blijft over de nieuw te vormen vierde klasse op de zaterdag, bij HSP/Veendam echter vrijwel geen animo en voor mij dus ook geen toekomst. Blijft misschien alleen nog over een open sollicitatie te gaan schrijven aan alle teams die wel op zaterdag willen gaan spelen en nog een speler nodig hebben.

Fit, wakker en geconcentreerd moest ik zijn, in de avond immers ook nog de hopelijk heroïsche bekerwedstrijd tussen Sissa 4 en HSP/Veendam 2. Heroïsch of beter historisch was het, een 4-0 einduitslag zegt veelal voldoende. Van tevoren was bekend dat playing captain Sander niet van de partij kon zijn. Hij gaf de voorkeur aan een korte vakantie in Berlijn om daar ook het kandidatentoernooi te kunnen bezoeken. Tja, je kunt je afvragen of dit slim gepland is en wat belangrijker is. Misschien dat er door ons strenge bestuur maar een vacature voor nieuwe wel playing captain gesteld kan worden, alleen is nu al bekend dat er niemand zal gaan solliciteren. Sander stuurde in een poging ter compensatie nog een mail met het bericht dat hij vanuit Berlijn een portie grootmeesterlijke inspiratie en inzicht onze kant op zou dirigeren. Nou ik kan Sander vertellen dat ik in de avond het gehele Jannes vd Wal denksportcentrum heb doorgezocht, zelfs tot aan de damestoiletten en de deur naar het dak aan toe. Inspiratie en inzicht genoeg, maar niet bepaald grootmeesterlijk.

Door de afwezigheid van Sander werd Sissa verrast door onze opstelling. Het plan was Mathijs tegen Olaf en Maarten tegen mij. Nu zaten Mathijs en ik voor de tweede keer in een week tegenover elkaar, anderzijds had ik daar in mijn vorige verslag ook keurig om gevraagd (zie verslag onder kopje externe tweede team).

Op bord 1 meteen in de opening al een heksenketel. Jorn kwam met Pg5 met een dubbele aanval op f7. Na de rochade van Olaf volgde Lxf7 Txf7 en de manoeuvre Pe6 via c7 op weg naar winst van de toren op a8. Olaf won later het paard wel terug, maar dit was ondertussen wel ten kostte gegaan van nog eens een pion. Er ontstond een nauwelijks goed in te schatten stelling (Olaf had meer stukken dan pionnen) met vooral vele mogelijke tactische wendingen waarbij ik echter wel alleen maar aan een 0 voor ons dacht.

Op bord 4 speelde invaller Theo in een gelijkwaardige opening waarbij het lang richting remise leek te gaan. Theo keek echter vooral naar zijn eigen kansen, onderschatte de aanvalsmogelijkheden van zwart op de damevleugel en kon naar een paar heel matige zetten ook vrij snel opgeven. Daarmee vrij vroeg in de avond een 1-0 achterstand.

Op bord 2 mijn poging tot revanche tegen Mathijs. Omdat hij als verreweg de sterkste nu nog rating loze maar straks 2000+speler werd gezien was mijn plan om vooral niet te gek te gaan doen. Er kwam dan ook een ietwat saaie opening op het bord waarbij Mathijs ineens koos voor een tegengestelde rochade. Daarmee een soort van dèja vu; vorige week ook een tegengestelde rochade met daarna een koningsaanval van Mathijs. Het dèja vu kreeg een vervolg; ook nu opstomende pionnen richting mijn koning, mijn toren die stond te nietsen en er niet bij betrokken kon worden, omzichtig manoeuvrerende stukken in een poging te keepen en naderende tijdnood. Verschil met vorige week was echter dat ook Mathijs hard op weg was naar spelen op increment.

Op bord 3 kwam Frits op het oog gelijkwaardig maar wel wat gedrukt uit de opening. Maarten profiteerde optimaal van meer ruimte en dirigeerde (hé, toch dat grootmeesterlijke van Sander?) de nodige stukken naar de koning van Frits. Ik zag Frits dame staan aan de andere kant van het bord, twee witte paarden die begonnen samen te werken en een oprukkende h-pion met als doel de stelling van Frits open te breken.

Bij Olaf ging het inderdaad mis. Ik weet niet precies hoe of wat, maar mijn inschatting dat het een nederlaag zou gaan worden werd helaas bewaarheid. Een kwartietje later kon ook Frits opgeven, de door Maarten opgevoerde druk werd (wel al in wederzijdse tijdnood) teveel van het goede.

Blijft over mijn eindspel tegen Mathijs. Qua stelling alle kansen voor hem (o.a. een zwarte pion op h2, twee toren op de g-lijn, promotie- en matdreigingen), maar anderzijds leek mijn verdediging het misschien ook wel te kunnen houden. Ondertussen zelfs een pion voor, de mogelijkheid tot meenemen van een tweede pion op h4 en mogelijk kunnen gaan afwikkelen naar toch een remise-achtig eindspel. Op increment speelde ik echter mijn dame te ver weg van de verdediging en kwam de zwarte dame ook nog op g3 binnen. Wederom een dèja vu; mijn torens die niet konden bewegen en een niet tegen te houden matnet. Het klinkt misschien vreemd, maar verliezen na zo’n mooie partij is ook weer niet heel erg. Bovendien de winst van eerder op de dag voelt als een veel grotere zege.

Daarmee een verdiende winst voor Sissa 4; 4-0 klinkt als een enorme walkover, maar drie van de vier partijen waren meer dan de moeite waard. Blijft over mijn open sollicitatie...

 
 
Zand strooien in des keizersbaard 
 

Een slechte generale is een goede repetitie, dat zou natuurlijk ook de clichétitel kunnen zijn. Twee keer Sissa 4-HSP/Veendam 2 in een week tijd, de eerste wedstrijd als speelronde 7 in de promotieklasse en de tweede wedstrijd op vrijdag 23 maart als halve finale in de Nosbo-beker. Het was te merken dat de wedstrijd van volgende week bij meerdere aanwezigen al flink aan het meespelen was. Dit overigens in een zeer ontspannen en vriendelijke sfeer.

Het zand strooien begon met de vaste gewoonte dat HSP/Veendam al het gehele seizoen met invallers speelt, inmiddels staan we op het getal van 17 invalbeurten en gaan we waarschijnlijk eindigen op straks in totaal drie hele wedstrijden met invallers. Daardoor dus ook niet de gelegenheid voor Sissa om alle potentiele bekerspelers aan het werk te zien. Het zand strooien kreeg een vervolg in de vriendelijke welkomstwoorden van teamleider Maarten van Sissa 4. Hij begon met het opvoeren van de druk op ons met de woorden dat deze wedstrijd voor ons nog erg belangrijk is in de strijd tegen degradatie, aansluitend het compliment voor het feit dat wij in de vorige ronde toch echt koploper Assen 2 hadden gevloerd. Hierbij opgemerkt dat wij totaal niet bezig zijn met wel of niet degraderen, wij wachten rustig op het voorstel van de Nosbo hoe de externe competitie er komend seizoen uit gaat zien. In de wandelgangen wordt genoemd dat dit voorstel ergens half augustus valt te verwachten. Voor ons was deze wedstrijd dus die van de bekende des keizers baard.

Het zand strooien kreeg een vervolg in het feit dat Maarten als bekercaptain en speler zelf besloot niet mee te spelen gisteravond. Dit onder het mom van er zijn tien spelers en Sophie wilde graag meedoen, de waarheid is natuurlijk dat hij flink aan het meeschrijven was wie van HSP welke opening speelt en er ondertussen de nodige partijen meteen door de database werden gegooid. Maarten wordt in alle Sissa-verslagen geroemd om zijn uitgebreide voorbereiding voor alle spelers. Het was dan ook niet vreemd en passende bij de psychologische oorlogsvoering dat hij luttele seconden na mijn nederlaag tegen Matthijs wist te vertellen dat onze opening drie keer terug te vinden was in de database met drie keer winst voor wit.

Kijk, zo vult een verslag zich wel want ik heb van de meeste partijen werkelijk niets gezien. Frits op twee met zwart kwam gelijkwaardig uit de opening, volgens mij werd het dynamisch evenwicht nergens verbroken en dus het remisevoorstel van Marcel geaccepteerd. Erwin kreeg tegen Jorn de kans om revanche te nemen voor zijn nederlaag tijdens het schaakfestival. In de paar keer dat ik kort op het bord keek dacht ik enkel aan remise, achteraf blijkt er toch echt winst voor Jorn op het door juf Sophie gebruikte schoolbord te staan. Van de partij van invaller Evert heb ik helemaal niets gezien (excuses Evert), ik kan enkel een compliment geven voor het feit dat hij heeft gewonnen. Daarmee een 1.5-1.5 tussenstand.

Ikzelf speelde tegen de volgens velen zeer talentvolle Matthijs, ik heb het gemerkt. In de opening bokte hij toch echt een vol stuk weg waar anderen dachten dat er een briljant offer was geweest. Met een stuk achter had hij echter wel vol het initiatief en kwamen zijn stukken meteen goed te staan, mijn stukken moesten naar achter of stonde ergens op het bord te nietsen. Drie matige zetten van mijn kant (Pb1 ipv Pa4 om de zwarte pion te blokken, Dd2 foei en helemaal het zwakke b3 ipv het wel steeds overwogen a4) maakte dat de zwart binnen kon komen bij de lang gerocheerde koning. Stockfish geeft nog heel lang een flinke plus voor wit, maar gaat voorbij aan iets als volle tijdnood.

Op bord 4 was waarschijnlijke Sissa-bekerspeler Sjoerd ook wat met zand aan het strooien, of beter met iets als keelpastilles. Volgens zijn bekerverslag was ziekte mede debat aan zijn late verslag. Tijdens zijn partij tegen Arjen liep hij ongeveer na elke gespeelde zet van het bord om een pastille uit een apart neergelegd doosje te halen. Hoogepunt van de avond was dat een hoestbui ertoe leidde dat een keelpastille via zijn gerocheerde koning naar links vloog, enkele seconden later speelde ik dramazet b3. Een betere manier van zandstrooien heb ik nog niet meegemaakt. De partij werd overigens remise terwijl ik dacht dat Arjen toch echt twee pionnen voor stond.

Robert en Sophie kwamen elkaar voor de tweede keer in korte tijd tegen. Eerder dit jaar verloor Robert in een volledig gewonnen stelling in vliegende tijdnood en door briljant verdedigen van Sophie. De partij van gisteren was minder enerverend. Sophie reageerde solide op de poging tot aanval van Robert. Een kwaliteitsoffer van Robert werd terecht aangenomen en leidde op termijn tot een gewonnen eindspel voor Sophie. Daarmee een 4-2 tussenstand.

Op bord 8 met zwart speelde invaller Hauke. Ook van deze partij heb ik helaas weinig gezien, hetgeen ik zag kwam bij mij bedenkelijk over. Aan de bar kwam ineens het bericht dat Hauke een stuk had gewonnen en het wel eens richting 4-4 zou kunnen gaan omdat Sander op bord 1 meer dan prettig stond. Niet veel later blijkt Hauke gewoon mat te zijn gezet.

Tenslotte dus Sander op bord 1. Sander speelt veelal tegen tegenstanders met een duidelijk hogere rating, maar hij presteert uitstekend. Gisteren speelde zijn tegenstander Ab voor het eerst (en volgens hem ook meteen voor het laatst) de Franse opening. Dit ging voor zwart alles behalve naar wens waardoor Sander steeds beter kwam te staan. In wederzijdse tijdnood haalde hij het punt dan ook verdiend binnen.

Daarmee een 5-3 nederlaag voor HSP/Veendam 2, de slechte generale is dus gelukt. Over de gehele avond heen werd er flink gevist naar de mogelijke opstelling van HSP/Veendam komende week. Ik kan alleen over mijzelf zeggen dat ik beschik over de twijfelachtige trackrecord dat ik deze eeuw volgens mij nog nooit een schaakpartij op de vrijdag heb gewonnen. Er resten een tweetal keuzes: deze trackrecord doorbreken en revanche nemen op mijzelf (en bij voorkeur Matthijs) of mijzelf en mijn teamgenoten in bescherming nemen en helemaal niet meespelen. Laten we het maar eerst bij zand strooien houden. Volgende week het vervolg en dat de beste dan moge winnen.

 

Tweede team HSP/Veendam naar halve finale NOSBO-beker

Een volle bak op donderdag 08 maart, een paar interne wedstrijden moesten zelfs gespeeld worden bij de bar....

Op donderdag 8 maart jl. stond de kwartfinale van de NOSBO-beker op het programma. De tegenstander was schaakclub Leek die de afgelopen jaren vaak in de kwart/halve en finales van de NOSBO-beker heeft gespeelt. Kortom een goede tegenstander. Nadat de spelers keurig op tijd waren gearriveerd kon de wedstrijd onder leiding van Johan Scharft beginnen. Voor hem een weerzien met oude clubgenoten. Na de loting kregen de HSP-ers wit op de oneven borden en zwart op de even borden.

Lucien speelde op bord 3 met wit tegen Martien Veldman en in het middenspel had zwart een zwakke pion op d6. Helaas kon wit hier niet gebruik van maken. Na wat stukkenruil was is er weinig aan de hand. Een blunder van zwart maakte snel een einde aan de partij. Lucien wist door middel van een combinatie een stuk te winnen. Zwart gaf direct op (1-0). Deze stand bleef een hele tijd op het scorebord staan. Leek maakte gelijk door hun partij op bord 1 te winnen. Het was een strijd tussen de twee Sanders nl. Sander Sprik en Sander Westerlaan. Onze Sander speelde met wit en de opening had kenmerken van de beroemde partij Deep Blue-Gary Kasparov. Na korte rokade van wit viel zwart aan op de koningsvleugel. Wit offerde een kwaliteit voor aanvalskansen. De aanval kwam er niet en zwart nam het over en won eenvoudig (1-1). We kwamen weer op voorsprong door Erwin. Hij speelde op bord 4 met zwart tegen Frans Huisman. Na een rustige opening offerde wit thematisch op g5 met het paard. Erwin verdedigde keurig en leek beter te staan. Na dameruil kwam de witte koning naar voren en sloot zwart het matnet rond de witte koning (2-1)

Bij de stand 2-1 is Olaf op weg naar de beslissende remise

Olaf was als laatste bezig. Deze opening kenmerkte door de tegengestelde rokades. Na ongeveer 17 zetten stond wit best goed en had goede mogelijkheden om tot aanval te komen. Olaf speelde actief op de damevleugel met een zwakke vrijpion op d5. In tijdnood offerde zwart een pion voor aanval. In het dame-eindspel bood Olaf nog remise aan, maar dat werd vanwege de stand geweigerd. Olaf won zijn materiaal terug en even later werd remise besloten. Hierdoor werd de eindstand 2½-1½ voor HSP/Veendam 2. In de halve finale is de tegenstander Sissa 4 uit Groningen.

 

Winning mood of super subs?

We zijn in de winning mood, het kan toch bijna niet anders? Het is en blijft een vreemd seizoen. Natuurlijk wisten we begin september dat het wel weer een strijd zou worden om de plekken acht t/m tien. Een paar weken later werd duidelijk dat we kopman Olaf zeer langdurig zouden gaan missen, terwijl ook andere basisspelers minder vaak aanwezig zouden kunnen gaan zijn dan verwacht. De resultaten spraken dan ook voor zich. Onder het mom van “volgend seizoen wordt alles anders” dan maar accepteren dat we kansloos gaan degraderen. Tussendoor zowaar ineens een 4-4 tegen toenmalige koploper H&O 1, daarna weer nederlagen. Aansluitend weer het gefilosofeer over hoe het komend seizoen er uit moet gaan zien, her en der onrust binnen verschillende teams en moeite om volledig aan te kunnen treden.

Overigens weet niemand ondertussen wat de plannen binnen de Nosbo gaan zijn. Ik hoor geluiden dat de samengestelde commissie die met een voorstel moet gaan komen nog geen enkele keer bij elkaar is geweest, dat er via de mail meningsverschillen bestaan over hoe groot teams zouden moeten gaan zijn e.d. Het is niet te hopen dat we de charme en gezelligheid van de achttallen gaan kwijtraken…het enige voordeel van kleinere teams is wel dat het makkelijker is de partijen te volgen en te kunnen komen tot een verslag.

Daarmee een bruggetje naar de wedstrijd HSP/Veendam 2-Assen 2, het blijft een probleem om zelf mee te spelen en daarna ook nog iets zinnigs en kloppend te kunnen gaan zeggen over de andere partijen. Tegen de trotse koploper begonnen we met een 1-0 voorsprong. Terwijl het bekerteam vorige week GUC 5 versloeg, won Frits naar horen zeggen met wit op bord 4 in een mooie vooruit gespeelde partij.

Om 19.45 uur kwam teamleider Sander zwaaiend met de opstelling naar mij toe, ergens kwamen we tot de conclusie dat er misschien wel wat te halen viel tegen Assen 2. We zagen twee invallers in hun opstelling, anderzijds speelden ook wij weer met twee invallers bij afwezigheid van kopman Olaf en Harm.

Op bord 5 met zwart kreeg Arjen in een gelijkstaand middenspel al vrij snel een remiseaanbod, dit tot zichtbaar ongenoegen van mijn tegenstander/teamleider Assen vanwege het feit dat dit niet even met hem werd overlegd. Ook Arjen besloot te accepteren en niet te overleggen, maar dit is gezien het beloop van ons seizoen ook wel een beetje een afspraak geworden.

Op bord 8 met wit liet invaller Kor weer eens zien eigenlijk gewoon in het tweede thuis te horen als basisspeler. Hij kon via een bekend thema offeren op f7 en de pion voorsprong daarna uitbreiden naar meer. In een strakke partij werd zijn tegenstander geen kans meer geboden. Daarmee een 2.5-0.5 voorsprong en bij een aantal Assen-spelers begon de onrust zichtbaar toe te nemen.

Op bord 3 met zwart speelde Theo een degelijke partij die volgens mij ook geen moment uit evenwicht is geweest. Ook hier het scenario dat er zonder enig overleg met de teamleiders remise werd voorgesteld en geaccepteerd. Dit leidde tot gefronste blikken en verbaasde opmerkingen op de hoogste twee borden, het zou toch niet dat we als nummer 10 gewoon gaan winnen van de koploper?

Op bord 7 met zwart was namelijk ook Klaas bezig met het wegspelen van zijn tegenstander. Na een gelijkwaardige opening kwam Klaas binnen op de damevleugel en werden er vrij eenvoudig twee pionnen buit gemaakt. Dit leidde tot een toreneindspel waarbij alleen concentratieverlies of een blunder zou kunnen leiden tot een nederlaag. Echter Klaas is in de winning mood, afgelopen week won hij nog een sterk bezet bridgetoernooi en daarnaast speelt hij dit gehele seizoen al prima schaak. Daarmee een 4-1 tussenstand en dus al een wedstrijdpunt te pakken.

Op de borden 1 en 2 ging het gelijktijdig mis. Op bord 1 met zwart nam Sander een thematisch pionoffer aan, maar zag zich daarna geconfronteerd met een ijzersterke witveldige loper en oprukkende pionnen op de koningsvleugel. Als dan ook nog de witte dame voorbij komt is de stelling ineens helemaal uit.

Een minuut daarvoor was het ook bij mij einde oefening. Eerder deze week kreeg ik van Sander een mail met het bericht dat ik waarschijnlijk tegen Martin kwam te spelen en deze veelal opent met g6. Dit leidde bij Sander tot de veronderstelling dat ik mij diepgravend zou gaan voorbereiden, hij zou toch beter moeten weten. Twee minuten Stockfish op de I-Pad vond ik voldoende en zo waar kwamen de eerste tien “voorbereide” zetten op het bord. Voor de volgende keer is het misschien slim er 2 minuut 30 voorbereiding van te gaan maken om te voorkomen dat ik op zet 14 niet weer een meer dan gezonde centrumpion verlies door het missen van een potentieel tussenschaakje. Tsja, als er dan ook nog geen compensatie is en het initiatief bij zwart ligt, is het vervolg slechts uitstel van executie. Kortom, een 4-3 tussenstand met alleen Erwin met wit op bord 6 nog aan het spelen.

Erwin wordt vaak omschreven als rustig en gedegen, maar eigenlijk doen we hem daarmee ernstig tekort. Wispelturig en onnavolgbaar past soms veel beter bij hem. Zo’n twee jaar geleden speelde hij de pannen van het dak, van hoog 1600 naar bijna 1800. Een jaar later gewoon weer op hoog 1600. Dit seizoen begonnen met 0 uit 3 en de bij hem bekende tijdnood. Sinds drie weken echter weer in een flinke flow. Tegen het Kasteel een scherpe partij die zorgvuldig werd binnen gehaald zonder tijdnood en vorige week in de bekerwedstrijd ook een enorme niet te volgen of te begrijpen heksenketel die ook zonder tijdnood werd gewonnen. Gisteren kreeg dit een vervolg in weer een onnavolgbare partij, al moet gezegd dat Kenneth zich ook zondigde aan bepaalde basisregels.  Kenneth deed een dappere poging tot een mataanval, maar kreeg er een counter door het centrum voor terug. Erwin offerde eerst een stuk, kreeg in elk geval mogelijkheden tot eeuwig schaak (en dus 4.5-3.5 winst) maar besloot vol op winst te gaan spelen. Er werd door hem een tweede stuk tegenaan gegooid, welke uiteindelijk voldoende bleek voor de winst. Analyse van de partij zal moeten gaan zeggen of het allemaal wel klopte en kon, voor de toeschouwers zijn dit soort partijen wel juweeltjes om te volgen.

Uiteindelijk dus een 5-3 zege op de koploper die daarmee de titelkansen niet geheel meer in eigen hand heeft, maar zelf nog wel moet spelen tegen de nu verrassende koploper Groninger Combinatie 4. HSP/Veendam 2 is ineens voorbij Middelstum en zou mogelijk dus degradatie kunnen gaan ontlopen, dank super subs! 

Kleine nederlaag HSP/Veendam 2
 

Appongeluk was in 2017 het woord van het jaar, ik moest eraan denken toen we gisteravond op weg waren via de beruchte N34 richting Coevorden en de auto voor ons zijn uiterste best deed om tot gevaarlijk inhaalgedrag te komen. Als woord van het jaar 2018 ga ik pleiten voor Nieskegillen, maar daarover later meer.

Eerst moet ik kwijt dat ik al jarenlang een grondige hekel heb aan schaken op een vrijdagavond. De redenen zijn bekend; drukke werkweken bij een druk gezin en dan gewoon willen gaan bankhangen op de vrijdag. Gisteren kwam daarbij: er drie kwartier over doen om van mijn werk bij de Hereweg in Hoogezand te komen omdat de Julianapleinverbouwers hebben bedacht dat de oprit naar de ring bij de Hereweg er wel tijdelijk uit kan, vervolgens snel opfrissen en eten en dan on tour via station Hoogezand via Veendam naar Coevorden. In Veendam was het oorspronkelijke plan om basisspelers Theo en Harm op te kunnen pikken, maar helaas hebben zij dit jaar al de nodige verzuimstreepjes en zullen zij zich een keer moeten gaan melden bij de decaan. Gelukkig waren pensionado’s Piet en Wim wel bereid mee te doen.

Als voorbereiding op de vrijdagavond bedacht ik op donderdag toch maar even naar de clubavond te gaan om de viertallen te gaan aanschouwen tegen de Sissa Sisters. Luuk had het al weken over deze wedstrijd, zijn voornaamste wens om te kunnen gaan spelen tegen oud-lid Famke. Als een ware gastheer verwelkomde hij de vier Sisters met een hartelijke groet en hand hetgeen tot enige ongemakkelijkheid leidde, helemaal toen Luuk met grote teleurstelling vroeg waar Famke eigenlijk was. Er werd iets gemurmeld over elke dag vroeg op moeten, het verbouwen van een mooi en groot huis in de buurt van de Peizerweg en dat ze waarschijnlijk moest klussen. Mijn laatste info was dat ze in deze periode mee doet aan weekendtoernooien in Wijk aan Zee en zij vooral voornemens is de kroegen aldaar onveilig te maken. We hebben Luuk deze informatie maar even onthouden.

 

Een Sissa-Sister met vriend 

Ik had geloof ik al gezegd dat ik een hekel heb aan schaken op een vrijdag, hoewel op een maandagavond naar Emmen voor mij nog minder aantrekkelijk is. Eigenlijk heeft spelen op de zaterdag mijn voorkeur, maar ik ben te lui om te studeren en kom daardoor steeds net niet in aanmerking voor het eerste team. Misschien moet ik maar een open sollicitatie gaan schrijven naar alle clubs die volgend seizoen wel tot een extra zaterdagteam in de vierde klasse gaan komen, bij HSP/Veendam gaat dat zeker niet lukken. Maar ja, dan moet het wel weer een team zijn met trouwe opkomst en teamspirit.

Echte teamspirit was er afgelopen donderdag bij de Sissa Sisters. Ze kwamen gezamenlijk binnen zonder Famke en wekten de indruk een uitgebreide wedstrijdvoorbespreking te hebben gehad. Opmerkelijk was dat er toch echt meer dan vier drankjes (niet-alcoholisch, hmm toch niet helemaal echt Sissa) werden besteld, de bardame raakte dermate van slag dat ze hulp nodig had bij de werking van het pinapparaat. Daarna was er echte spirit bij Sisters, zeker toen zij merkten dat de verwarming voor hen speciaal op recordhoogte was ingesteld. Kopvrouw Sophie gaf eerst wedstrijdleider Kor les over de reglementen, maar ik begreep dat dat ook haar dagelijkse werk is, daarna begon eindelijk de wedstrijd.

Tijdens zo’n lange autorit hoor je nog eens wat. Piet ondervroeg mij en Sander over wat voor werk wij eigenlijk doen. Sander kwam daarbij tot iets als “ondersteuner wetenschappelijk onderzoek en data-analyse” met de toevoeging “het klinkt heel wat, maar het is in de UB”. Dit leidde bij Piet tot de opmerking dat hij dan waarschijnlijk ook heel wat vrouwelijk schoon voorbij zag komen. Een gevaarlijke opmerking want Sander oreerde over de komende tentamenweek met 2200 bezette studieplekken, als ook verwijzend naar zijn eerdere studie psychologie en het lesgeven bij de vakgroep orthopedagogiek. Kortom, geweldige secundaire arbeidsvoorwaarden. Piets bedroefde reactie was dat hij ooit HBS-B heeft gedaan en de spaarzaam aanwezige vrouwen dan ook lelijk waren. Ik heb maar niet gezegd dat mijn vrouw orthopedagogiek heeft gestudeerd en GZ-psycholoog is.

De vrouwen van de Sissa Sisters trokken zich donderdag niets aan van de mannen. Weliswaar won Wim snel en gemakkelijk op bord 3, maar Maria maakte na een moeizame opening in een zeer leuke partij gehakt van Luuk. Ondertussen was het op bord 4 remise geworden, maar dit vergt enige toelichting. Bij binnenkomst hoorde ik Nieske tegen haar teamgenoten fluisteren dat zij zich mentaal goed had voorbereid en nu echt een keer wilde gaan scoren. Het gevolg was een prima gelijkwaardige partij waarbij Jan wel een pion won. Nieske kwam echter binnen op de tweede rij met een toren en een listige loper op h3. Terwijl zij zelf aan zet was stelde zij aan Jan remise voor, er was enige uitleg nodig dat zij dit pas kan voorstellen na het doen van een zet. Deze zet volgde met remise-aanbod welke Jan na het nodige gepeins besloot te weigeren, dit zichtbaar tot teleurstelling van Nieske. Jan kwam een paar zetten echter zelf ineens met een remise-aanbod, de volgende keer ga ik hem even vragen mij te waarschuwen. Ik had de pech (of het geluk) dat Nieske op dat moment naast mij stond; er volgde namelijk een soort vreugdedans gepaard gaande met Nieskegillen alsof Oranje zich ergens in de volgende eeuw weer eens gaat plaatsen voor een WK. Voor mij resteert alleen nog een afspraak gaan maken bij een audicien.

Kopvrouw Sophie was tegen Robert beter uit de opening gekomen, maar besloot ineens passief te gaan spelen uit angst voor een opkomende pion. Robert nam vol het initiatief over en kwam per zet beter te staan, uiteindelijk waarschijnlijk zelfs wel gewonnen. Anderzijds kwam Sophie tot meerdere actieve verdedigingszetten welke Robert nog meer in tijdnood brachten, het gevolg laat zich raden. Sophie keept en neemt het initiatief over met een alles beslissende aanval. Een mooie partij om te volgen met alleen niet een heel passende reactie aan het einde van de partij, misschien moet dit ooit maar eens goed worden gemaakt door een biertje voor de Sisters. Tijdens de partij nog een soort woord van het jaar. Sophie bood Robert iets te drinken aan welke door hem op wat onduidelijke wijze wordt geweigerd, uiteindelijk komt de toelichting dat hij niets wil omdat hij immers op prostaatleeftijd is. Een mooi nieuw woord; ik werk zelf toch al bijna tien jaar in de ouderenpsychiatrie en kom bij patiënten dus ook veel lichamelijke problematiek tegen, maar de term prostaatleeftijd is toch echt een nieuw begrip.

Terug naar de vrijdag waar rond 21.15 uur al duidelijk wordt dat het een moeizame avond gaat worden. Op bord 8 met zwart gaat invaller Wim op zet 9 een combinatie aan met meerdere gaten en als gevolg gewoon een vol stuk achter zonder compensatie. Op bord 7 met wit besluit Piet toe te laten dat zwart zonder problemen de gewonnen c-pion bij het aangenomen damegambiet kan behouden. Deze pion voorsprong wordt door zwart zonder noemenswaardige problemen naar winst geleidt. Op bord 4 met zwart krijgt Erwin zijn eigen lijfvariant tegen zich, ik vermoed dat zijn tegenstander hiervan niet op de hoogte was. Het gevolg was nu eens geen tijd verspelen in de opening door Erwin, gewoon zelfs een stuk winnen, de tegenaanval neutraliseren en de partij prima naar zich toe halen.

Op de andere vijf borden zijn de krachtsverschillen miniem. Op bord 1 met wit lijkt Sander moeilijk uit de opening te komen vanwege penningen en druk op verschillende pionnen, hij verdedigt zich echter meer dan bekwaam. Ikzelf op bord 2 met zwart ontsnap in de opening aan pionverlies en kom daarna langzaam aan steeds beter te staan zonder dat winst echt meteen in beeld komt. Op bord 3 en bord 5 staan Frits en invaller Klaas steeds gelijkwaardig. Vanwege de ontwikkelingen op de laagste borden besluit Klaas risico te gaan nemen waar remise zeker haalbaar was. Hij rukt op met zijn koning richting de koning van wit, in combinatie met een toren en paard lijkt er zelfs een briljant matnet aan te komen. Tegenstander Feline ziet het echter nog beter en laat de zwarte koning zichzelf min of meer opsluiten en geeft zelf mat voordat Klaas mat kan geven.

Terwijl de partijen van Lucien en Frits in remise eindigen en de partij van Arjen ook meer dan gelijkwaardig is, is vooral de strijd op bord 1 zeer interessant. Paul is voortdurend op zoek naar of pionwinst waarbij echter zijn koning ook midden op het bord beland. Sander perkt de ruimte van deze koning langzaam in middels wat pionzetten, een verdwaalde koningzet en inzet van de beide torens. En terwijl we lang denken dat Sander of een pion gaat verliezen of de beide zwarte torens sterk binnenkomen, ontstaat er juist ineens een matnet voor Sander.

 

Het beslissende moment na wits Tf8 met dreiging Te8. Paul speelde Tgg7, waarna Te2 Kd5, Tf5 ook mat is.

Daarmee een 4-3 tussenstand met alleen Arjen nog bezig. Arjen had eerder een remise-aanbod afgeslagen en krijgt nu als mededeling mee dat we 4-3 achter staan en hij dus moet gaan winnen. Dit leidt tot een ongelukkige blik bij zijn tegenstander die het meest in tijdnood is, als ook tot ongelukkige blikken bij Arjen die je ziet denken “help, maar hoe dan?”. Even hebben we de hoop dat Frits gaat helpen. Hij staat een tijdje helemaal alleen en steeds glimlachend zijn mobiel te bedienen. Ik heb ergens de hoop dat hij met naamgenoot Fritz de partij van Arjen aan het meespelen is en de winst heeft gevonden, maar de waarheid zal zijn dat hij met zijn lieftallige echtgenote (die ook al psycholoog is) aan het appen is.

 

Arjen in gepeins... 

Rond 23.30 uur wordt er wederom remise aan Arjen voorgesteld. Er volgen nog meer ongelukkige blikken van Arjen en ook teamleider Sander besluit zich maar te onthouden van commentaar. Een paar weken geleden gaf Jan van Os als toeschouwer aan bij een wedstrijd van het HSP/Veendam 1 dat Johan, toen ook bij een tussenstand 4-3 voor Staunton, voor het team voluit moest doorspelen en gaan voor winst. Johan besloot anders en remise aan te nemen. Gisteravond besloot Arjen hetzelfde, we spraken meteen maar af het niet aan Jan van Os te zullen gaan vertellen.

Daarmee wederom een nederlaag voor HSP/Veendam 2, degradatie komt hard dichterbij met de wetenschap dat titelkandidaten Assen 2 en Staunton 2 nog op het programma staan. Nu maar hopen dat Olaf misschien toch nog een paar keer mee kan doen en dat ook Theo en Harm gaan staan voor hun basisplaats.

 
 
 
Enig eerherstel HSP/Veendam 2
 

Retraite doet teamleider goed….HSP/Veendam 2 vloert koploper bijna…..HSP/Veendam 2 neemt revanche op zichzelf…..HSP/Veendam 2 in opgaande lijn op weg naar het kampioenschap…..

Verschillende mogelijke titels voor boven dit verslag passeerden rond het midden nachtelijke uur, zelfs onze lieve bardame Anita deed buiten de overkill aan aanwezige pepernoten mee aan de feestvreugde door een rondje van de zaak aan te bieden.

Aan het einde van de avond stonden de vijf Sinterklazen met lege handen....

Eigenlijk is het toch wel wat, blij zijn met zo waar een matchpunt tegen wel weer één van de koplopers. Vanuit een Amsterdams ziekenhuis waren we per mail al bemoedigend toegesproken door onze kopman, na zelfs een langdurige operatie blijft hij steevast van plan om dit seizoen nog mee te gaan spelen. Net zo belangrijk is dat de retraite van onze teamleider naar Bangkok, naast uiteraard de nodige suggestieve opmerkingen, leidde tot een bijna briljante teamopstelling. De vier hoogste ratinghouders in slagorde op alle borden met zwart, de vier laagste ratinghouders op slagorde op alle borden met wit. Het plan bleek aan het einde van de avond bijna briljant, in elk geval keerden onze tegenstanders teleurgesteld huiswaarts.

De bijna briljante teamopstelling leidde in het begin van de avond tot succes. Het plan was H&O in slaap te sussen met twee remises van twee van onze hoogste ratinghouders tegen juist hun laagste ratinghouders. Lucien, gekweld door ernstig slaaptekort en midden nachtelijke avonturen vanwege een ziek zoontje, koos een bekende remisevariant tegen de vaak al op remise spelende Bart. Dit leidde ertoe dat zij elkaar na zet 11 van zwart bij de bar tegen kwamen en het volgende gesprek ontstond: “Het is eigenlijk wel een saaie partij” (Bart), “Ja, dat klopt (Lucien)”, “Ik dacht net aan remise voorstellen” (Bart), “Ik ook, dan stel ik nu maar remise voor” (Lucien), “Akkoord” (Bart) en de handen werden bij de bar geschud.

Nog geen minuut later kwamen Theo en Thomas er aan wandelen. Vrijwel alle stukken waren geruild, een paar trucjes doorzien en wat resteert was een sterk afgevlakte stelling. Daarmee al om 20.45 uur een 1-1 tussenstand, op de andere zes borden echter wel hevige strijd.

De partij van de dag was ongetwijfeld de strijd op bord 1 tussen de (na zijn retraite) ontspannen teamleider Sander met zwart en jeugdtalent Loek. In de barruimte leidde deze Najdorfpartij tot een voortdurend meedenken door Bart, Lucien, Thomas en de vader van Loek. Loek viel aan op de koningsvleugel, kwam binnen op f7 en de zwarte koning moest vluchten via d8 en c7. Op de damevleugel echter druk en verborgen matdreiging via de c-lijn waarbij de zwarte zet b4 het witte paard van c3 zou kunnen verjagen of vangen. Duidelijk is dat er door iedereen kansen over en weer werden gezien. Loek koos voor Pa4 na genoemde b4 en daarmee verlies van het paard, echter compensatie door twee gewonnen pionnen en druk en initiatief op de damevleugel. Loek grijpt aansluitend mis door ook de a6 pion met de dame mee te snoepen; deze blijkt echter zwaar vergiftigd (zwarte toren naar a8, witte dame terug naar h6) en opent de a-lijn voor de zwarte torens. Na het schijnoffer Txa2 is er aan mat niet meer te ontkomen, de witte stukken op de damevleugel staan te ver weg om bij de verdediging te kunnen worden gehaald.

http://chess.tuxtown.net/game/view/id/5a21d94f09de1f8b6e1c41cfa9843845930506eec8c910aae6d7b

Op bord 8 met wit speelt invaller Wim een prima partij tegen zijn op papier veel sterkere tegenstander. Materieel blijft het heel lang gelijk staan, positioneel komt zwart echter zet voor zet beter te staan en verhoogd de druk op de witte koningsstelling. Wim doet dappere pogingen om ook tot actief tegenspel te komen, maar moet uiteindelijk toch het onderspit delven.

Op bord 7 met zwart komt Frits moeizaam uit de opening, het initiatief ligt bij wit waarbij het materieel wel gewoon gelijk blijft staan. Het lukt Frits om de stelling steeds meer gelijk te trekken en zelfs toe te werken naar een positionele plus. Belangrijker is echter dat zijn tegenstander meerdere keren vergeet zijn klok in te drukken, veel bedenktijd gebruikt en uiteindelijk gewoon zelfs door zijn vlag gaat. Daarmee een 3-2 tussenstand en nog drie partijen gaande.

Op bord 6 met wit speelt invaller Kor een ingewikkelde Franse partij tegen Johan. In het middenspel staan er op een gegeven moment wederzijds stukken in en heeft Kor ook nog eens een zeer vervelend gepend paard op c3. Mijn indruk is dat zwart hier ergens een betere voortzetting heeft gemist, nu leverde de tactische varianten niet meer op dan een pion voorsprong. Stelling technisch blijkt deze pion echter niet van meerwaarde, er ontstaat een dynamisch evenwicht waar aan remise niet valt te ontkomen.

Op bord 2 met wit speelt Erwin een prima partij tegen de sterkste H&O-speler, net als bij eerdere partijen gaat dit echter wel ten koste van veel bedenktijd. Zwart heeft gedurende de partij steeds wel een positionele plus en na pionwinst lijkt er ook een gewonnen eindspel voor zwart op het bord te zijn gekomen. Maar zoals vaker komen er ook kansen om dit te repareren richting remise, worden deze kansen gemist en maakt zwart het helaas voor ons toch netjes af.

Tenslotte op bord 4 met wit Arjen in een partij waarbij lang weinig lijkt te gebeuren en er vooral positioneel wordt gespeeld. In het middenspel en richting eindspel is het vooral Andreas die pogingen doet om de partij naar zich toe te trekken, echter Arjen kan het deskundig keepen en de boel dichthouden.

Alles bij elkaar opgeteld dus een 4-4 gelijkspel, voor H&O mogelijk een duur puntverlies en voor HSP/Veendam 2 een punt waarmee we van de hatelijke nul af zijn.

Op vrijdag 12 januari een vervolg (tenminste als de weersomstandigheden meewerken) in de uitwedstrijd tegen het Kasteel 1.

 
 
 
Moerasdobber in Middelstum

Survivallen, drijfzand dobberen, moeras lopen? Het waren zo maar wat termen die maandag door mij heen gingen. Op het programma dinsdagavond de uitwedstrijd tegen Middelstum. Maar ja…Bernard terecht terug naar het eerste, in september het bericht dat Olaf langdurig afwezig is vanwege ziekte en Theo die aangeeft toch echt maar een paar wedstrijden te kunnen meedoen dit seizoen. Dan het bericht dat teamleider (en ineens ook onze hoogst gerate kopman) Sander aangeeft op 07 november op vakantie te zijn…tsja wat blijft er dan nog over van een op papier klassieke degradatiestrijd?

Op dinsdagavond zelf een halve dèja vu. Een jaar of zes geleden speelde ik voor het eerst uit tegen Middelstum, ook toen in borg Ewsum. Destijds was mist onze grootste tegenstander; afslagen gemist, een poging doen om via het pad naar de borg bij de speellocatie te komen, geen idee hebben waar te kunnen parkeren, uiteindelijk te laten komen en met slechts zeven spelers dik winnen.

Ook nu waren we met zeven spelers, verschil echter dat Frits vooruit had gespeeld en zijn derde nul van het seizoen aan de broek had gekregen. Daarmee waren onze broekspijpen dus al nat aan het worden met de wetenschap dat de twee hoogste ratinghouders er niet bij zijn.

Op weg naar borg Ewsum een ander deel van de dèja vu. Ik zie een mooie bolide van een Veendammer (ik noem geen namen) een poging doen om dat beruchte (zeer slecht verlichtte) pad naar de borg op de rijden. Nel als zo’n zes jaar geleden dezelfde twijfel; kan dit wel, mag dit wel, rijd ik straks zo het drijfzand of moeras in? Uiteindelijk dezelfde keuze als destijds, toch maar in de achteruit tientallen meters en tot de ontdekking komen dat er een toch best grote parkeerplaats is. Daar wacht ik de vier Veendammers op, gezamenlijk lopen we naar het pad richting de borg. Na zo’n 50 meter komen we tot de ontdekking dat we niet met z’n vijven, maar nog maar met z’n vieren zijn. Het zou toch niet dat er nu al iemand het drijfzand of moeras is ingelopen? Het duurt een minuutje voordat er ineens een Veendammer (ik noem geen namen en zeg niet dat hij de leukste partij van de avond heeft gespeeld) uit de bosjes tevoorschijn komt, ik vraag mij af of zijn broekspijpen droog zijn gebleven.

Uiteindelijk belanden we bij borg Ewsum, een prachtige ingangsdeur van de theeschenkerij waren de verlichting vriendelijk brandt. Echter in geen velden of wegen iemand te bekennen. We struinen door het gebouw op plekken waar we waarschijnlijk niet mogen komen, we drukken fanatiek op de klassieke toonbaliebel zonder dat het enig effect heeft. We zien licht branden in een ruimte ernaast. Een jongeman doet vol verbazing en enige achterdocht op, zegt nog nooit iets van schakers te hebben gehoord en mompelt iets over woonruimte via natuurmonumenten.

Terwijl ik blijf roepen dat ik aan die tafel in de theeschenkerij toch echt ooit een partij heb geanalyseerd (ofwel damevangst van Harry), besluiten we toch maar het pad terug te gaan lopen. Op dat moment komen er ineens twee personen aan; even denken we aan twee stropers, maar het zijn toch echt twee gastvrije leden van schaakclub Middelstum.

Een kwartiertje later is het pand ineens vol met alle verwachte spelers en kunnen we beginnen aan wat we achteraf de grote revanche van Middelstum kunnen gaan noemen.

Op bord 5 met wit kreeg ik een klassiek gambiet tegen mij. Ik nam het gambiet met pionoffer aan en de eerste elf zetten volgden in vrij rap tempo. Daarna echter de denktank voor beide spelers; het gambiet vele jaren geleden eens goed bestudeerd en een paar keer op het bord gehad, maar nu de vraag hoe was het ook al weer? Het gevolg een wat afwijkende variant waarbij beide spelers niet goed konden inschatten wie er nu eigenlijk beter stond; wit een pion voor, Maar zwart vol initiatief met matdreigingen. Ik bood op onorthodoxe wijze opheffing van deze matdreiging aan (namelijk dameruil met dubbelpion voor mij en pionwinst terug voor zwart), welke door zwart echter weer werd geweigerd uit angst dat ik daarna via de zevende rij binnen zou gaan komen (met dreiging stukwinst). Wat volgde was ineens een herhaling van min of meer gedwongen zetten en remise.

Op bord 4 met zwart kwam Erwin al in de opening in zwaar drijfzand terecht. Een kwartier nadenken over het goede Ld6 en dan ineens toch maar Le7 spelen. Wit ontwikkelde zich goed, terwijl zwart min of meer met een inactieve toren en loper kwam te zitten. Na de g6 van zwart volgde met Pxg6 een effectief schijnoffer (met dame op g3 dreigt aftrekschaak, met loper op f4 wordt de zwarte loper op d6 twee keer aangevallen en maar een keer verdedigd). Erwin probeerde nog te komen tot tegenspel, maar eigenlijk was alles kansloos.

Vlak voor opgave met wit aan zet...

Op bord 8 met zwart Ger in de voor de toeschouwers meest spectaculaire partij. Wit probeert zwart vanuit de opening terug te drukken, Ger besluit zijn dame neer te zetten op een ogenschijnlijk verdacht veld waarbij insluiting dreigt. Wit doet een poging hiertoe, maar merkt te laat dat dit niet gaat lukken waardoor zwart pionnen voor komt. Wit verandert van plan en gaat vol in de aanval op de damevleugel, zeker nadat zwart lang heeft gerocheerd. Zwart reageert door te gaan verdedigen, waar negeren en het op de koningsvleugel erbij betrekken van de toren op a8 voor een eigen koningsaanval mij een beter plan leek. Kortom, een ingewikkelde stelling waarbij beide spelers verdacht snel blijven spelen en waarschijnlijk de nodige kansen hebben gemist. Als de moerasmist is opgetrokken resteert een eindspel met voor beide een dame en zwart een pion meer, echter wit kiest voor het geven van een eeuwig schaak.

Eén van de vele interessante stellingen tijdens de partij...

Op bord 1 met wit speelt Theo een moeizame partij. Hij wordt verrast in de Siciliaan met eerst c5 en vrij snel daarna Pe7 met f5. Theo wil gaan spelen op de zwakke e-pion, maar komt daar geen moment aan toe. Sterker nog, ook bij hem een toren en paard op a1 en c1 die uiteindelijk nauwelijks in het spel kunnen worden betrokken. Na een doorbraak van de zwarte centrumpionnen en beheersing van de witte velden door zwart, is het ineens uit middels ondekbaar mat of zwaar materiaalverlies. Een knappe partij van zwart.

Hier speelde zwart Pxg2, gevolgd door Kxg2 en Lb7 schaak. Dreigingen zijn er met Dd5, maar ook dxc3 met motieven op d1 voor zwart.

Daarmee dus een 4-1 achterstand en een blik op de andere borden getuigt van vrijwel alleen maar verder zinken in het moeras.

Op bord 2 met zwart speelt Harm een partij die ik niet heel goed heb kunnen volgen. Wit komt materiaal voor tegen een paar pionnen, zwart plundert bovendien de koningsstelling. In de eindstelling kan zwart echter alleen kiezen voor een eeuwig schaak door de dame, er valt geen toren bij te halen voor een winnende mataanval.

Op bord 6 met zwart speelt Arjen een aanvankelijk rustige gedegen partij. Echter ook bij hem weer een toren en loper op a8 en c8 die niet veel kunnen doen. Als er dan na Pxf5 door zwart en gxf5 een prachtige open g-lijn komt voor wit, vrees ik het ergste. Het drijfzand wordt inderdaad snel een moeras, vele witte stukken gericht op een nauwelijks beschermde koning leidt tot een onvermijdelijke nederlaag.

Tenslotte op bord 7 met wit invaller Wim. Ook van deze partij heb ik minder gezien. Zwart wint in het middenspel middels een paardvorkje een kwaliteit welke wit nooit meer te boven komt.

Zwart speelt Pc2 en daar gaat de kwaliteit en op termijn de partij...

Daarmee een zeer verdiende 6.5-1.5 zege voor Middelstum. Voor hen ook revanche op de nederlaag van een aantal seizoenen geleden die destijds uiteindelijk leidde tot de titel in de eerste klasse voor ons en slechts de tweede plaats voor hen. Blijft over de vraag wat deze nederlaag betekend voor de lange termijn. Immers met de veranderingen komend seizoen in de KNSB/regionaal weet niemand precies in welke klasse welk team komt te spelen. Maar eerst nog zes wedstrijden te gaan, over enkele weken thuis tegen Haren/Oostermoer 1. 

 
 
 
Speelronde 2: HSP/Veendam 2-Groninger Combinatie 4 3-5
 

Op donderdag 12 oktober de eerste thuiswedstrijd van HSP/Veendam 2, met als tegenstander de Groninger Combinatie 4. De verwachtingen vooraf waren niet al te hoog gespannen. Ten eerste verliezen we al jaren van deze tegenstander, ten tweede misten we met Olaf, Theo en Harm drie sterkere basisspelers en ten derde begonnen we met een 1-0 achterstand.

 

Vorige week speelde Frits op bord 1 met zwart vooruit tegen Taco. Beiden besloten op koningsaanval te gaan spelen, met dit verschil dat Frits zijn koning nooit aan rocheren toekwam en de oprukkende pionnen van Taco sneller en sterker waren. Als je in het middenspel na wits g5 met je paard terug moet naar g8 en daarna de f-lijn open wordt gegooid door wit met matdreigingen, valt er niet veel meer te houden.

Op bord 6 met wit speelde invaller Kor een goede partij. Hij kwam een pion voor en leek een vrije d-pion te kunnen hebben. Zwart kreeg via de diagonaal echter druk op f2 en Kor besloot een pion terug te geven, even later was remise een feit. Zijn tegenstander heeft inmiddels ook een verslag op de website van GUC gezet, helaas één die getuigt van weinig respect.

Op bord 7 speelde invaller Piet met zwart ogenschijnlijk ook een goede partij. Althans bij een blik op zijn bord zie ik hem een kwaliteit voorstaan, wel zijn er vele oprukkende witte pionnen. Piet zelf niet meer gesproken, maar van omstanders hoor ik tegenstrijdige signalen. Dameruil zou weliswaar leiden tot pionverlies, maar de kwaliteit voor zou dan beslissend zijn. Een andere omstander meldt juist dat de witte loper veel sterker bleek dan de zwarte toren. Eerlijk gezegd geen idee, wel dat Piet verloor.

Op bord 8 speelde invaller Evert met wit een onnavolgbare wilde partij. Door mijn eigen partij heb ik zijn partij niet heel goed kunnen volgen, wel gezien dat er op een gegeven moment meerdere stukken instaan en wit een dreigende koningsaanval lijkt te hebben. Ergens wordt tot remise besloten, ook vanwege iemands dreigende tijdnood.

Op bord 3 speel ik zelf een prima opening, maar grijp ik mis in het middenspel. Een te achteloos gespeelde zet leidt tot Pe5 van wit, ineens druk op f7 en een niet meer in te halen ontwikkelingsachterstand waardoor een paard op b8 en toren op a8 lang staan te niksen. Een schijnoffer met loper op f6 is een mogelijkheid die Meine eerst niet ziet, een aantal zetten later speelt hij deze alsnog. Het offer wordt geweigerd en met een pion achterstand en niet samenwerkende stukken sta ik verloren. Omdat Meine echter niet doorpakt en afwikkelt naar een toreneindspel met een pion meer en ik via de damevleugel dreig te gaan promoveren, komt het initiatief ineens vrijwel geheel bij mij. Er volgt een afwikkeling waarbij ik een pion terugwin en Meine uiteindelijk remise voorstelt.

Op bord 5 met zwart wint Arjen als enige. Wit lijkt aanvankelijk te kiezen voor een flinke koningsaanval, maar gaat dan toch over op meer positioneel spel. Er volgt een tactische strijd waarbij Arjen op g4 offert en nadien een kwaliteit kan winnen. In het verre eindspel van T+2p tegen L+2p haalt hij bekwaam de winst binnen.

Op bord 4 met wit speelt Erwin een goede partij, althans volgens tegenstander Johan die gedrukt komt te staan. Erwin ervaart het heel anders, geeft nadien aan geen plan te hebben kunnen bedenken en daarom zeeën van tijd te hebben gebruikt. Op de klok 19 minuten tegen 1uur25, nadien heeft Erwin zetten lang steeds zo’n 2 tot 3 minuten op de klok. Stelling technisch kiest Johan het juiste plan, een vol bord houden en de stelling steeds complexer maken door het initiatief over te nemen en druk op de koningsstelling te geven. Het gaat mis met Erwin als hij de dame verliest om mat tegen te kunnen gaan.

Sander op bord 2 met wit speelt een vrij gelijkwaardige partij. Ergens komt hij wel een pion achter, echter kan hij dit omzetten in een eindstelling waarbij alle stukken en koningen niet bij elkaars pionnen kunnen komen. Daarmee min of meer een soort patstelling en dus remise.

 

Daarmee een 5-3 nederlaag, over een paar weken de uitwedstrijd tegen Middelstum.

 
 
Speelronde 1: Lewenborg 1-HSP/Veendam 2 5.5-2.5
 

Wat ga je doen? Op berenjacht? Dat waren gisteravond de woorden van mijn net vierjarige dochter toen ik om 19.05 uur naarstig op zoek was naar een notitieboekje. Zo’n notitieboekje is ook altijd wat. Ik heb er vele, vrijwel allemaal deels gevuld en nooit ergens een lege, dus dan maar het boekje van twee jaar geleden. Ik kan een voorbeeld nemen aan de spelers die trouw een eigen boekwerk hebben gemaakt of aangeschaft en daarmee vele jaren vooruit kunnen, alles keurig op volgorde. Maar ik ben nou eenmaal een luie speler, ik doe vrijwel nooit aan voorbereidingen en speel ter analyse een partij hooguit in een paar minuten na. Laat staan dat ik een soort encyclopedie met mijn eigen partijen bij houd. Over bijhouden van partijen gesproken: Jan Schut bevestigde dat hij nog altijd alle partijen en uitslagen binnen de Nosbo in een bestand bijhoudt, zou leuk zijn als daarvan weer eens iets op de Nosbo-site komt.

Op berenjacht dus?! Eigenlijk best treffend, promovendus Lewenborg 1 heeft gewoonweg de hoogste gemiddelde teamrating. En bij ons het vertrek van Bernard (terug naar het eerste), langdurige afwezigheid van Olaf (sterkte!) en het feit dat Theo heeft aangegeven ook bijna niet mee te kunnen spelen. Daarmee twee invallers en gemiddeld meer dan 100 punten verschil in rating. En als Lewenborg laat blijken graag voor de titel (maar niet voor promotie naar de KNSB) te willen gaan, is de berenjacht geopend.

Op bord 3 speel ik met wit zelf tegen oude bekende Mario. Vele jaren terug speelden we eenmalig tegen elkaar, volgens mij was het destijds nog Z! tegen HSP. In die partij werd ik door hem in de opening helemaal weggespeeld, maar onderschatte hij mijn counter en won ik al rond 21.00 uur. Ik besloot gisteravond te kiezen voor een nog nooit door mij gespeelde of voorbereide opening welke Mario wilde omzetten in een soort gambiet. Ik weigerde tot twee keer toe de aangeboden pion en deed op het oog gezonde zetten, maar wel met een niet te kunnen rocheren koning in het midden. Thema verder de zwakke zwart pion op e5 en het moment wanneer wit d4 zou kunnen gaan spelen. Na mijn h3 kiest Mario voor Le6 in plaats van Lh5, volgt d4 exd4 en de opstoot e5 met een gepend paard op f6. Er dreigt materiaalwinst of mat. Een aantal zetten later is het einde oefening, maar gek genoeg geeft de computer bij de paar minutenanalyse om 01.00 uur ’s nachts bij vrijwel al die zetten nog lang een kleine plus voor zwart. Pas na Pxe6 slaat de score door naar meer dan +3 en geeft Mario op.

Op bord 7 met wit speelt Arjen een degelijke partij. Zwart lijkt even op een klein voordeel te komen, maar als de stukken van het bord af gaan komt er een dame-eindspel met meerdere pionnen op het bord. Echter nergens een duidelijk aanknopingspunt of doorbraakmogelijkheid, remise de juiste uitslag.

Op bord 2 een interessante partij van Sander die door een enorme bok ineens eindigt. Opmerkelijk is dat bij de analyse beide spelers steeds spreken over zelf minder te staan, objectief gezien leek het spelen met wit mij prettiger. Het wordt een scherpe tactische stelling als het helemaal misgaat. Sander ziet de truc van wit met een paardvork op f6, maar mist dat deze truc op twee manieren kan worden uitgevoerd. Het gevolg is verlies van de dame en de partij.

Op bord 8 speelt invaller Kor zijn trouwe degelijke opening waarbij wit maar moet bewijzen hoe er door heen te komen. Niet dus, met nog een vrij vol bord wordt tot remise besloten.

Op bord 4 speelt Erwin een prima partij tegen een op papier veel sterkere Hiddo. De opening is mogelijk voor wit, maar zwart komt geleidelijk aan toch beter te staan. Een thema is dat beide spelers een sterk paard in het centrum proberen te krijgen. Na afwikkeling krijgt Erwin een mooie open lijn, maar besluit hij het remise-aanbod aan te nemen op grond van de nog beschikbare tijd.

Op bord 6 met zwart komt invaller Ger aanvankelijk gelijkwaardig uit de opening, maar ergens verliest hij een kwaliteit gevolgd door later nog meer materiaal. Ik heb de partij niet heel goed kunnen volgen, maar volgens mij een meer dan verdiende zege voor wit.

Op bord 1 met wit speelt Frits aanvankelijk ene prima partij, langdurig lijkt het richting remise te kunnen gaan. Klaas besluit via de koningsvleugel echter druk te zetten op een centrumpion van wit, daarnaast staat er een dodelijk loper op g7. Ook hier heb ik de partij niet geheel kunnen volgen, maar ergens gaat er voor Frits inderdaad een pion verloren. Daarna volgen een reeks mindere zetten en dus verlies van de partij. Opvallend is dat bij de analyse vrijwel alleen maar goede varianten voor wit boven kwamen drijven, achteraf gezien had er dus misschien wel meer in gezeten.

Op bord 5 met wit een dramapartij van Harm. Voor zover ik het heb kunnen volgen een gelijkwaardige opening, daarna een positioneel voordeel voor zwart en vervolgens een meer dan duidelijk voordeel voor Harm. Bij dreiging van mat wint hij een stuk en ontstaat er een eindspel van T+L+P+2p tegen T+L+3p. Dit leidt aanvankelijk tot een niet geheel te volgen gemanoeuvreer waarbij zwart met een vrije c-pion probeert op te stomen en wit op jacht wil naar pionwinst. In deze fase, met voor wit veelal zo’n 12 minuten en voor zwart zo’n 8 minuten op de klok, worden de nodige fouten gemaakt. Harm mist meerdere beslissende zetten, o.a. een eenvoudige torenwinst en hij laat zelfs promotie van de pion toe. Er ontstaat een stelling met T+L+p (in een fort) tegen dame waarbij remise de enige uitslag kan zijn. Tot ieders verrassing geeft Harm echter op met de uitspraak dat hij morgen om 05.00 uur weer op moet. Een wat vreemd einde van wel een hele leuke partij.

Daarmee dus een geflatteerde 5.5-2.5 nederlaag waar een 4.5-3.5 of 4-4 zeker tot de mogelijkheden hoorde.

Op donderdag 12 oktober de tweede wedstrijd tegen Groninger Combinatie 4, op papier een gelijkwaardige tegenstander waar we echter al jarenlang trouw van verliezen.

 
 
 

HSP/Veendam 2 wint laatste wedstrijd seizoen 2016/2017

Vrijdag 19 mei stond de laatste speelronde van de promotieklasse op het programma, voor het tweede team de “uitwedstrijd” tegen ESG 1 in Zuidlaren. Het was al bekend dat Hoogeveen 1 kampioen was, alleen moest nog duidelijk worden of Leek of ESG zou gaan degraderen. Op andere websites stond genoemd dat Leek tegen een sterkere tegenstander moest spelen (Staunton 2) of juist dat ESG een zwakkere tegenstander had (HSP/Veendam 2). Grotendeels natuurlijk waar gezien de stand en de theoretische mogelijke opstellingen, in praktische zin vroeg ik mij of dit op de avond zelf wel het geval zou zijn. Het antwoord duidelijk: Staunton 2 had een gemiddelde rating van 1733 en HSP/Veendam 2 1750 met beide drie invallers. Leek maakte dan ook gehakt van Staunton 2 en HSP/Veendam 2 deed de sportieve plicht door ESG naar de eerste klasse te verwijzen.

 

(Update met verslag Johan en aanvullingen Lucien) Op vrijdag 19 mei jl. stond de laatste competitie wedstrijd van het tweede team van HSP/Veendam op het programma. Deze promotieklasse-wedstrijd werd gezamenlijk gespeelt in Zuidlaren en ESG uit Emmen was de tegenstander. Altijd weer een enorme happening zo’n gezamenlijke ronde. Veel schakers in een iets te kleine ruimte... 

Op dinsdag 16 mei hadden Theo en Ger al vooruit gespeelt met als resultaat dat wij met 1½-½ voorstonden. Voor ons stond er niks meer op het spel, maar wel voor ESG. Zij moesten een beter resultaat halen dan Leek. Leek moest tegen Staunton spelen. Tegen een uur of 11 kwam het eerste resultaat. Bernard speelde op bord 1 met wit en na een rustige opening sloeg wit op b7 met zijn dame. Deze achterstand kwam zwart niet te boven. Wit kwam steeds beter te staan en na 17 zetten gaf zwart het op (2½-½). In onderstaande stelling volgde: 15. Da4 c3; 16. Lxc3 Lc2; 17. Dd7 met opgave

Erwin speelde op bord 5 met wit en verloor in het middenspel de pion op d4. In tijdnood verloor hij na dameruil nog een pion en gaf op (2½-1½). Harm speelde op bord 8 met zwart en won in het middenspel een stuk na een blunder van wit. Dit voordeel gaf hij niet meer weg (3½-1½).

Frits speelde met wit op bord 3. Hele tijd ging het gelijk op en in de tijdnoodfase kwamen de spelers remise overeen (4-2). Hieronder een partijfragment van Frits.

Teamleider Sander scoorde het beslissende punt waardoor wij deze wedstrijd gingen winnen. Hij speelde met zwart op bord 6. Wit offerde in het middenspel 3 pionnen voor aanval op de zwarte koningsstelling. Toen dit niet doorsloeg wikkelde zwart af naar een gewonnen eindspel (5-2).

Lucien was als laatste bezig. Hij speelde met zwart op bord 2. Na een goede opening verloor zwart in het middenspel.

Op zet 19 stelde zwart remise voor omdat Leek net op 4.5 punt was gekomen. Jan speelde na enig nadenken a3 en bedacht zich bij het weglopen ineens dat zijn loper gevangen staat. In bovenstaande stelling lijkt 20... c5 de loper te vangen. Jan heeft echter de zet Pd4 als redding. Er volgt uiteindelijk 20... Kf7; 21.c4 Pd6; 22. b3 c6; 23. Pc3 b5; 24. Lxd6 Lxd6; 25. cxb5 Lxb3; 26. bxc6 c4; 27. Lb2 Lxa3 28. Kb1 Ld6. Dit is de beslissende fout. Met nog maar een paar minuten op de klok overschat ik steeds het dreigende Pb5 van wit. Na 28. ... Ke6 29. Pb5 Lb4 30. c7 Kd7 is er voor mij niets aan de hand. In de partij moet ik na mijn fout de loper geven en onstaat er een eindspel van eerst P+4p tegen 5p. In hevige tijdnood mis ik op zet 48 een paardvorkje en verlies daarmee een belangrijke vrij-pion. Uiteindelijk een eindspel van 2 pionnen en later 1 pion tegen het paard wat net geen remise wordt met weinig bedenktijd.

Eindstand 5-3. Hierdoor eindigt HSP/Veendam 2 op een keurige 7de plaats in de promotieklasse. ESG degradeert naar de eerste klasse. 

HSP/Veendam eindigt op tweede plaats bij gongschaaktoernooi

Op vrijdag 28 april jl. vond het jaarlijkse gongschaaktoernooi weer plaats in Leek. Dit jaar deed HSP/Veendam ook weer mee met een team van vier spelers. Na de overstap van Johan Scharft van schaakclub Leek naar HSP/Veendam werd Johan gevraagd om te kijken of HSP/Veendam ook een team kon afvaardigen naar dit jaarlijkse toernooi. Na een paar berichten op het forum en via de email werd er een team gevormd, nl. Johanan, Johan, Olaf en Bernard. Voor iemand die niet weet hoe gongschaken gaat nog even snel de uitleg. Bij iedere partij wordt er een cd afgedraaid met een stem die steeds ‘wit’ en ‘zwart’ zegt. Dan moet ook de desbetreffende speler ook zetten. De eerste 40 zetten krijgt elke tegenstander 15 seconden bedenktijd. Daarna wordt het tempo verhoogt naar 5 seconden bedenktijd. Partijen die dan nog niet klaar zijn worden remise ongeacht de stand op het bord. Er waren in totaal 45 schakers aanwezig die verdeeld waren over 2 poules. Wij zaten in poule A met Leek, DTK en ‘Raspaardjes en Knol’. Na een dubbelrondige vierkamp eindigden wij op een tweede plaats. Drie wedstrijden gewonnen, twee gelijk gespeelt en één verloren. De individuele prestaties waren als volgt: Johanan: 2 gewonnen en 4 verloren. Johan: 4 gewonnen en 2 verloren. Olaf: 1 gewonnen, 3 remises en 2 verloren. Bernard: 3 gewonnen, 2 remises en 1 verloren. Titelverdediger Raspaardjes en Knol werd eerste.

 
 
Speelronde 8
 

Op donderdag 06 april de streekderby Haren/Oostermoer 1 tegen HSP/Veendam 2, een wedstrijd tussen twee teams bestaande uit de eerste samenwerkingsverbanden tussen verenigingen binnen de Nosbo (de latere fusie tot GUC reken ik dan even niet mee).

Voor ons een kwartier rijden op weg naar de nieuwe speellocatie waarbij ik dacht dat de Millystraat heel kort is en bij aan komen rijden meteen wel duidelijk zou worden waar we moesten zijn. Bij aankomst in de Millystraat treffen we Olaf, die ook net is gearriveerd. We zien de gedachte speellocatie (iets als dorphuis het Bosch?), maar raken niet meteen gealarmeerd als we door een roker wat meewarig worden aangekeken. We raken ook nog niet gealarmeerd als die persoon de verwachting uitspreekt dat we ook vier vrouwen mee moeten nemen. We gaan naar binnen en treffen een muf ruikende bedompt ogende kroeg, aan de bar een aantal mannen en een vrouw. Wederom wordt er meewarig naar ons gekeken, de barman lijkt te schrikken vanwege ineens vier gasten rond 19.30 uur op de donderdagavond. Bij ons beginnen de alarmbellen toch te rinkelen, nergens ook een schaakbord te zien. Uiteindelijk worden we doorverwezen naar het Grand Café in de straat waarvan we dachten dat die niet de Millystraat heette. In de zaal een vriendelijke ambiance, een paar kegelbanen voor het geval we onze agressie kwijt willen raken en een vriendelijk barmeisje die zo snel weer opruimt dat menigeen schoteltjes voor onder de kopjes of later glazen voor bij het bier kwijt raakt. Grappig dat bij het welkomstwoord wordt aangegeven dat er voor de schakers vriendelijke prijzen zijn; voor mij geen probleem, maar de prijzen zijn toch echt beduidend hoger dan in de Kern.

We beginnen met een 1-0 achterstand omdat Frits zich in een vooruit gespeelde partij snel laat wegdrukken en nooit meer los komt. We beginnen gevoelsmatig echter ook met een voorsprong; vorig seizoen werd pas na de allerlaatste partij in de promotieklasse duidelijk dat we niet degradeerden, dit jaar zijn we sinds afgelopen zaterdag ineens zeker van lijfsbehoud (dank aan Staunton 1 en Sissa 3 die wonnen en dus niet degraderen vanuit de KNSB).

Ikzelf speel op bord 8 met zwart tegen de vriendelijk oom van Bernard. Vanuit de gelijkwaardige opening lijkt er een mooie tactische stelling op het bord te kunnen komen, maar op zet 14 volgt een min of meer verplichte stukkenruil die de stelling nog meer in evenwicht brengt. Een paar zetten later is remise een feit.

Op bord 7 met wit speelt Wouter lang een prima partij. Hij wint ergens een pion, maar belangrijker is dat hij op de damevleugel twee verbonden vrijpionnen heeft. Dit zou winst moeten zijn, maar ergens gaat het mis. Waarschijnlijk had hij eerder moeten gaan spelen op het gaan proberen te promoveren, nu volgde eerst een torenruil en pas veel later een eindspel met wel degelijk nog twee pionnen meer. Zwart echter de betere positie van de koning en een sterke loper tegen een wat mank paard. Uiteindelijk blijft er een randpion over die nooit aan de overkant kan gaan komen, slechts remise waar er meer in had gezeten.

Op bord 5 met wit komt Erwin niet heel gelukkig uit de opening. Hij krijgt een dubbele c-pion die op termijn een doel voor zwart kan gaan worden. Zelf zet hij echter eerder druk op b7, na een fout van zwart kan hij hier zelfs gewoon op inslaan. Erwin krijgt het initiatief met matdreiging, kan dameruil forceren en daardoor afwikkelen naar een gewonnen eindspel met ook al twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel. Zwart probeert hem nog te trucen door een slimme matdreiging, maar Erwin doorziet dit en wint eenvoudig.

Op bord 6 met zwart speelt Arjen tegen een jeugdtalent. Van de jeugd weet je dat zij goed zijn in aanvallen en tactische combinaties, er volgt dan ook een kansrijk loperoffer op h6. Arjen neemt het offer aan en kiest zijn verdediging. De computer zal het moeten aangeven, maar er waren op verschillende momenten andere verdedigingszetten voorhanden. Complimenten echter aan wit die toch vrij hardhandig korte metten maakt met de verdediging van Arjen. In onderstaande stelling heeft Arjen net Ph7 gespeeld. Er volgt in elk geval Pf5 Lf8.

Op bord 3 met wit komt Sander met enig ruimtevoordeel uit de opening. In het middenspel weet hij tot een interessante stelling te komen (toren en dame op de h-lijn op de koningstelling gericht), maar lijkt daarna toch voor een te weinig daadkrachtig plan te kiezen (waarom niet de andere inactieve erbij halen?). Zwart offert een toren tegen sterk paard van Sander, krijgt daarvoor wel een sterk paard in het centrum voor terug. Aangezien ik met Wouter zijn eindspel analyseerde heb ik het vervolg niet gezien, wel dat Sander ineens gewoon mat stond.

Op de borden 2 en 1 kleine drama’s. De partij van Bernard met zwart op bord 2 is eigenlijk niet te volgen of te begrijpen; ook de andere toeschouwers kunnen niet goed aangeven waar het nou om gaat. Over het gehele bord, kriskras door elkaar witte en zwarte pionnen en stukken. Bij de analyse wordt duidelijk dat Bernard zeker beter staat, maar ook hier gaat het ergens mis. Hij komt een volle kwaliteit voor, maar wit heeft een gevaarlijke tegendreiging met weer eens twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel. Belangrijk ook de hevige tijdnood van Bernard; vind op increment spelend maar eens steeds de juiste oplossing. Hij offert uiteindelijk een toren tegen loper terug, maar de eigen loper doet dan weer niet zoveel. Op zoek naar een passende verdediging (die er niet meer lijkt te zijn) valt zijn vlag. Bij de analyse komen er wel een paar varianten die voor Bernard tot winst hadden moeten kunnen leiden. Inmiddels is de partij beschikbaar: http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=58e77f0877089a8982cfd058fc5aa8e060f0e84cfde0f68e33368

Tenslotte op bord 1 met wit Olaf die een vooral erg positionele partij speelt. Ik heb deze partij niet heel goed kunnen volgen, wel dat beide spelers ook op increment komen te spelen en daarin de nodige dreigingen moeten pareren. Op dit bord gaat echter de H&O-speler door zijn vlag.

Daarmee een 5-3 nederlaag waar er zeker meer in had gezeten. In de laatste gezamenlijke ronde treffen we ESG 1 dat op plek 10 staat en tegen degradatie strijdt.

 
 
 
HSP/Veendam 2 mist bekerfinale
 

Dinsdag 28 maart stond de halve finale van de Nosbo-beker op het programma. Voor HSP/Veendam 2 een primeur, voorgaande jaren werden we veelal roemloos uitgeschakeld. Tegenstander het hoog favoriete Hoogeveen 1. Dit team is hard op weg naar het kampioenschap in de promotieklasse en dus op de weg terug naar de KNSB. In de eerste speelronde van de reguliere competitie speelden wij al tegen hen en was hun plan voor dit seizoen helder, namelijk de dubbel halen.

In de dagen voorafgaande aan deze halve finale bedacht ik mij dat een dergelijke doelstelling van de dubbel halen voor de komende jaren wel eens minder van belang gaat zijn. Ik doel hiermee op het KNSB-plan om de scheiding tussen KNSB en regionale bonden te gaan opheffen, ergens in juni wordt hierover een besluit genomen. Overigens is mij niet geheel duidelijk wanneer dit plan precies in gaat, maar het plan behelst dat elke schaker straks zowel in de KNSB op zaterdag (op inschrijving als team) als in de Nosbo op een doordeweekse dag (op inschrijving als team) mag gaan spelen. Dat gaat straks nog een leuk spektakel worden. Zwakkere spelers/teams kunnen extra in de KNSB gaan spelen (indeling in de laagste klassen zal gaan op teamrating) en sterke spelers/teams kunnen ook ineens de Nosbo-competitie gaan bepalen (ik neem aan dat ook hier een indeling volgt op teamrating). Ik verwacht vreemde constructies waarbij er in de promotieklasse wel om de titel maar niet speciaal om promotierecht wordt gespeeld, deze teams zouden anders immers al in de KNSB spelen. De naam van deze promotieklasse zal dus al moeten worden gewijzigd. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat uit de huidige promotieklasse Leek/ESG degradeert naar de Nosbo eerste klasse, maar dat dat team besluit in de KNSB op zaterdag te gaan spelen en dus in theorie ook Hoogeveen 1 weer tegen zal kunnen komen. Dus ook degradatie gaat dan ineens niet heel erg meer van belang zijn. Ook binnen de clubs en teams zelf verwacht ik de nodige onduidelijkheid en onrust. Alleen al onze eigen club als voorbeeld: in het eerste team spelen meerdere spelers die alleen op zaterdag kunnen/willen spelen, maar die op grond van hun rating hun plaats zouden kunnen gaan kwijt raken aan de huidige topspelers uit het tweede die een hogere rating hebben en straks wel ineens ook in de KNSB mogen spelen naast regionaal. Er zijn vele scenario’s mogelijk, het laatste woord zal er nog niet over zijn gezegd.

Ook gisteravond waren er meerdere scenario’s mogelijk, de beslissing viel ergens rond 00.15 uur. Rond 19.45 uur werd duidelijk dat Hoogeveen 1 en HSP/Veendam 2 in vrijwel de sterkste formaties aantraden, daarbij op alle vier borden een duidelijk ratingoverwicht voor Hoogeveen (gemiddeld 144 punten meer). Aanwezig ook schaakreporter Jan van Os en schaakfotograaf Harry Gielen (die ook meteen kon spieken voor H&O 1 dat ook de finale heeft gehaald).

Van het ratingverschil was tijdens de reguliere partijen weinig te merken getuige het feit dat er maar één partij om 23.00 uur klaar was en de overige partijen tot de hevige tijdnoodfase duurden. Ik heb zelf het beloop van de partijen niet goed kunnen volgen. Bernard met zwart op bord 2 was het eerste klaar. Een gelijkwaardige opening waarbij wit daarna vol op koningsaanval speelde, een blik op het bord verontrustte mij wel een aantal keren. Ik vermoed dat wit zichzelf voorbij liep en tegen een dodelijke counter van zwart opliep, er volgde namelijk eerste damewinst en daarna een ondekbaar mat.

Op bord 4 met zwart speelde ik zelf een redelijk gelijkwaardige partij. Op zet 12 een cruciale keuze en bepalend voor het positionele vervolg van de partij; cxd5, c5 doorschuiven of de boel laten staan en een zet met een stuk doen. Ik koos voor cxd5 waardoor wit na ook cxd5 het lege veld e6 als target kon gaan benutten voor een paard. Er volgde (al in toenemende tijdnood voor beide spelers) een afwikkeling waarbij wit een pionnenmeerderheid/-doorbraak kon forceren op de damevleugel. Ik vermoed dat de computer dit weet om te zetten naar een remisestelling of zelfs meer, maar ik koos de verkeerde verdediging waarbij mijn tegenstander dit toch knap wist om te zetten naar een winstvariant. Daarmee een 1-1 tussenstand.

Op bord 1 met wit besloot Olaf niet te gaan verdedigen, maar meer op initiatief en aanval te gaan spelen. Na de partij kreeg hij de complimenten van zijn tegenstander, die zelf niet tevreden was over zijn partij maar wel een stuk voor kwam te staan en in tijdnood kon afwikkelen naar een te winnen eindspel.

Blijft over op bord 3 met zit Sander. Vanaf mijn bord er naast een interessante partij om te volgen, daarbij echter wel het gevoel dat zwart langzaam aan steeds wat beter kwam te staan vanwege een dreigende koningsaanval. Beide spelers raakten echter in meer dan hevige tijdnood, er volgende meerdere zetten vaak met minder dan tien seconden op de klok….totdat de klok van zwart viel terwijl wit aan zet was….Sander claimde winst vanwege het vallen van de klok van zwart…..zwart gaf aan toch echt de klok te hebben ingedrukt na het spelen van zijn zet…..er volgde een en al verwarring….wat zijn de regels….is de klok ineens ondeugdelijk….heeft zwart niet gewoon niet hard genoeg op zijn klok geduwd….Na de nodige onrust besluit de wedstrijdleider beide klokken op 30 seconden te zetten met als opdracht verder te spelen, Sander doet dit onder protest en wint nadien de partij. Daarmee een onprettig einde van de partij voor beide spelers, maar wel ineens verlenging en snelschaken.

Over dit snelschaken kunnen we kort zijn, dat kunnen we blijkbaar niet. Vorig seizoen verloren we met snelschaken met 0-4 tegen GUC 4 en nu werd het gewoon verdiend 3-1 voor Hoogeveen 1. Daarmee dus niet roemloos ten onder, maar met opgeheven hoofd naar huis. Hoogeveen 1 kan blijven opgaan voor de dubbel. Zelf spelen we volgende week toevallig voor de reguliere competitie tegen de andere finalist H&O.

 
 
HSP/Veendam 2 wint degradatiekraker
 

Op donderdag 16 maart stond de onvervalste degradatiekraker tussen HSP/Veendam 2 en Leek 1 op het programma. Een paar weken van tevoren vanuit Leek het verzoek twee partijen vooruit te willen gaan spelen. Op zich natuurlijk nooit een probleem, maar het wordt anders als aan dat verzoek wordt toegevoegd dat het dan niet op een donderdag en bij een andere club zal moeten gaan plaatsvinden. Het gevolg dus dat Leek met een paar invallers moest gaan aantreden.

Het welkomstwoord was van Johan, die nu een jaar bij ons speelt na vele jaren voor Leek te hebben gespeeld. Hij liet dan ook maar verstandig in het midden welk team er zou moeten gaan winnen.

Het probleem van zelf meespelen is terugkerend, je hebt werkelijk geen idee wat er op de andere borden allemaal gebeurd. Zelf werd ik op bord 8 geposteerd. Aangezien mijn laatste zege in de reguliere externe competitie dateert van februari 2014 (nee, geen typefout…) dreigt voor mij persoonlijke degradatie naar team 4. Mijn tegenstander iemand die vanuit Syrië naar Nederland is gekomen. Het deed mij herinneren aan de jaren negentig toen onze club, maar bijv. ook Delfzijl, spelers vanuit het voormalige Joegoslavië welkom mocht heten. Daarmee was ik ook meteen erg op mijn hoede, het betreft vaak erg sterke spelers. In de opening speelde mijn tegenstander passief en enigszins weifelend, maar dat kon ook goed te maken hebben met de notatieplicht. Daarmee kwam ik wel vrijwel meteen positioneel prettig te staan, de vraag was vooral hoe er op termijn van te kunnen gaan profiteren.

Rond 21.30 uur even tijd voor een kort rondje borden. Op bord 1 met zwart leek Bernard even een pionnenwals over de koningsvleugel op zich af te krijgen, maar door actief spel op de damevleugel kwam het hier voor wit nooit echt van. Op bord 2 met wit kwam Olaf meer dan prettig uit de opening met meerdere verschillende dreigingen. Op bord 3 met zwart Sander die op dat moment gelijkwaardig stond, hetzelfde geldt voor Frits met wit op bord 4. Op bord 5 met zwart had Erwin al een flinke plus te pakken. Via een eenvoudige truc werd de witte a-pion gewonnen en kon de druk op de damevleugel verder worden opgevoerd. Op bord 6 met wit Arjen in een gelijkwaardige stelling, terwijl invaller Piet met zwart op bord 7 op dat moment ook nog niet in de problemen was. Een snelle optelsom zou moeten kunnen gaan leiden tot een zege voor het team.

Rond 22.45 uur vallen er een paar beslissingen snel achter elkaar. Op bord 4 is de partij van Frits voortdurend in evenwicht gebleven, remise een logisch resultaat. Erwin heeft zijn voordeel weten uit te bouwen en haalt vrij eenvoudig het punt binnen.

In mijn eigen partij heb ik groot ruimtevoordeel, maar moet er besloten worden hoe de spanning te gaan doorbreken. Op zet 20 speel ik e5 en verras ik daarna mijn tegenstander met de doorstoot e6, de al zeer beperkte bewegingsruimte voor zwart neemt daardoor nog meer toe. Zwart besluit een pion te geven voor mogelijk tegenspel welke ik echter meteen weet te neutraliseren met een dreigend matnet. Zwart offert daarop een toren en probeert daarna af te gaan wikkelen naar een eindspel met remisekansen. Gelukkig doorzie ik ook deze strategie, in toenemende tijdnood weet ik op zet 42 de beslissende winstvariant te vinden (mat of damewinst). Opvallend is dat mijn tegenstander met een volle dame minder doorspeelt tot hij helemaal mat staat. Daarmee dus een persoonlijke zege voor het eerst na dik drie jaar….

Olaf heeft ondertussen zijn voordeel weten om te zetten in materiaalwinst en ook hij mag van zijn tegenstander mat gaan zetten, dit wel in een leukere stelling dan die van mij.

In de partij van Arjen is er verder weinig spectaculairs gebeurd, veelal afruilen tot aan een gelijkwaardig pionneneindspel. Daarmee een 4-1 tussenstand wat Bernard doet besluiten remise te nemen met een pion voorsprong, dit echter wel in een totaal remisewaardige stelling.

Sander heeft het geluk aan zijn zijde. Hij staat een pion achter en lijkt te moeten gaan vechten voor remise totdat zijn tegenstander een blunder begaat door een koning en toren op dezelfde diagonaal te zetten. Na Ld4 schaak is het torenwinst, wel is Sander echter in hevige tijdnood. Een compliment aan beide spelers; wit probeert ondanks de toren achter de druk op zwart te houden (oprukkende pionnen met eventueel dreigende promoties), Sander bewaart echter weer de rust en wikkelt ogenschijnlijk kalm af naar winst.

Piet is ergens op de avond een stuk kwijtgeraakt en moet berusten in een nederlaag.

Daarmee een 5.5-2.5 zege waarmee we de voorsprong op Leek vergroten naar drie matchpunten en op ESG naar vier matchpunten. Feit is echter dat Leek en ESG elkaar nog treffen en in de laatste ronde ESG-HSP/Veendam 2 op het programma staat. Simpel rekenen leidt tot de conclusie dat we in elk geval als negende eindigen maar nog steeds niet veilig zijn omdat er vanuit de KNSB nog teams kunnen degraderen. Wel hebben we met de komende wedstrijd tegen H&O een extra kans om matchpunten te gaan behalen.

 
 
HSP/Veendam 2 naar halve finale beker
 

HSP/Veendam 2 heeft na een zinderende kwartfinale tegen Lewenborg 1 de halve finale van de Nosbo-beker gehaald. De voorbereiding begon al weken geleden toen all-time beker topscoorder Bernard liet weten aan zijn jaarlijkse skivakantie de voorkeur te geven boven deze wedstrijd in het Dok. Het is natuurlijk keuzes maken in het leven, maar dat hij nu iets moois heeft gemist zal duidelijk zijn. Nu ook maar afwachten of teamcaptain Sander in de halve finale een beroep op hem wil gaan doen.

Foto dankzij Albert Prins (Alberts schaakblog)!

Even na 19.30 uur waren Sander, Frits en Lucien aanwezig en van Olaf geen spoor. Teamleider Klaas van Lewenborg 1 maakte een voortvarende start met het invullen van de benodigde formulieren en het voorlezen van de opstelling. Om 19.45 uur werd er dan ook meteen gestart, op dat moment van Olaf nog geen spoor te bekennen. Wel gelijktijdig twee andere externe wedstrijden met als gevolg nog zeker 15 minuten het nodige lawaai door vallende stukken, veel hard gepraat, zelfs later op de avond nog een weinig plezierige ruzie op één van de borden en een steeds warmer wordende zaal.

Om 19.50 uur komt Olaf zich melden. Hij was keurig op tijd aangekomen bij de Kajuit, maar blijkbaar aan de andere kant van het gebouw beland. Het gevolg dolen door Lewenborg en uiteindelijk door een vriendelijke dame naar het Dok begeleid. Tja, als je dan vervolgens te maken krijgt met Hiddo als tegenstander die kiest voor een snelle vereenvoudiging van de stelling en om 20.10 uur remise voorstelt met de opmerking anders in slaap te gaan vallen….je dan wat ongelukkig langs de andere borden moet lopen met de conclusie dat daar echt nog niets over te zeggen is….en je dan toch maar het aanbod accepteert…..kan dus het lange wachten beginnen terwijl je toch echt uren in de auto vanuit N-Holland deze kant op bent gereden en je ook nog terug moet….

Tussenstand dus meteen 0.5-0.5. Op bord 3 Lucien met wit in een partij die vrijwel nooit uit evenwicht is geweest. Cruciaal echter wel de keuze rond 21.45 uur. Op zet 14 speelt hij Ph4 met dreiging Pf5 (offer) of f4 met beginnende koningsaanval. Aldert-Jan antwoordt met Dd8 (met dreiging Pxe4). Lucien op dat moment in de denktank, wat te doen? Pf5 en dus een offer met koningsaanval maar niet de zekerheid dat de aanval gaat doorslaan of Pf3 terug omdat anders dus Pxe4 dreigt.

Problematisch daarbij als je tussen Sander en Frits inzit. Een blik naar rechts geeft enige hoofdpijn; Klaas heeft het zwarte centrum van Sander open gebroken waardoor deze niet meer kan rocheren, ook zie ik allemaal open lijnen voor wit richting die toch wat kale koning. Ik vrees het ergste, achteraf blijkt Sander het daar niet mee eens te zijn geweest.

Een blik naar links geeft mij nog meer hoofdpijn. Ramon met wit heeft een pion op f6 kunnen posteren, een dame op h4 (dekt deze f6 pion) waar zwart een koning heeft op g8 en een loper op h8. Alle andere zwarte stukken staan op de damevleugel en kunnen niet betrokken worden bij het veroveren van die f6-pion of het voorkomen van een mogelijke mataanval. De hoofdpijn verergert als ik de manoeuvre Tf1-Tf3-Th3 en ondekbaar mat zie aankomen. Ondertussen zal ook Frits het niet met mij eens zijn getuige het feit dat hij onverstoorbaar verder speelt op de damevleugel en Ramon daar ook elke keer op reageert.

Ondertussen zijn we 20 minuten verder en blijf ik mijn keuze uitstellen…de knuppel in het hoenderhok of toch maar consolideren? Ik besluit uiteindelijk toch maar tot het laatste. Daarna wordt de stelling door ons beide dichtgeschoven en wordt tot remise besloten op zet 21 terwijl er zelfs nog geen pion van het bord is. Daarmee 1.0-1.0.

Rond 22.30 uur is de inschatting van de langst wachtenden nog dat Lewenborg gaat winnen, maar die verwachting begint daarna te kantelen richting snelschaken. Frits blijkt eerder genoemde torenmanoeuvre en dus mat gaan te kunnen voorkomen door steeds groter wordende tegendreigingen, wint zelfs ineens een paard welke geen velden meer blijkt te hebben en kan gaan afwikkelen naar een te winnen eindspel. Sander blijft moeizaam staan, maar probeert met actieve zetten tot tegenspel te komen. Hij verliest een pion en zelfs een tweede pion.

Terwijl de vier spelers van de borden 1 en 3 zich met elkaar vermaken met het doornemen van “waar was ik toen…” (met als thema’s de Elfstedentocht in de jaren tachtig, het vallen van de Muur, wanneer Feyenoord precies voor het laatst kampioen werd, de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord, de aanval op de Twin Towers) en het  vergelijken van Trump en Wilders, neemt de spanning op de borden 2 en 4 toe.

Om 23.15 uur wordt duidelijk dat Frits de partij definitief naar zich toe heeft gehaald. Op bord 2 maakt Klaas een strategische onjuiste keuze. Hij laat ruil van torens toe met als gevolg dat er een eindspel op het bord komt van L+3p voor hem en L+1p voor Sander. En als het dan gaat om ongelijke lopers en Sander zowel pionnen als koning op de juiste velden zet, is er aan remise niet meer te ontkomen.

Daarmee een zwaar bevochten 2.5-1.5 zege voor HSP/Veendam 2, in de halve finale wacht de winnaar van de wedstrijd tussen Sissa 4 en topfavoriet Hoogeveen 1.

 
Speelronde 6: Het Kasteel 1-HSP/Veendam 2 4-4
 

In de zesde speelronde de wedstrijd tegen de toch verrassende nummer 2 van de promotieklasse. Op 03 februari worden er drie partijen vooruit gespeeld.

Arjen leek tegen vd Wal even moeilijk uit de opening te komen, maar wint daarna gewoon een stuk. Hij moet vervolgens een soort van aanval pareren en kan daarna de winst binnen halen. Lucien tegen Lisanne Waardenburg speelt op zet 12 een prutzet waardoor hij positioneel meteen slecht staat en alleen maar kan toekijken hoe zij een aanval voorbereid en kan uitvoeren. Lucien komt nog wel tot een soort tegenoffensief door een kwaliteit te offeren, maar zijn ogenschijnlijk gevaarlijke aanval wordt door wit met één combinatie gepareerd. Het gevolg is dat hij een volle toren achter staat en even later kan opgeven. Erwin tegen Feline Waardenburg komt beter uit de opening, maar kiest een variant die hem minder oplevert dan gedacht. Hij komt een pion achter en ook vrij snel in tijdnood. Omdat Feline ook allesbehalve de beste zetten speelt lijkt Erwin toch kansen te krijgen. Uiteindelijk volgt echter een afwikkeling waarin Feline naast de dame een sterk loperpaar met extra pion heeft tegen dame en toren voor Erwin. Een vrije centrumpion is niet tegen te houden.

Dan het vervolgverslag dankzij Bernard.

Nadat er vorige week al drie partijen waren vooruit gespeeld was het aan ons om de achterstand minimaal ongedaan te maken. Aangekomen in Coevorden bleek er een nieuwe speellocatie te zijn: het Hervormd ontmoetingscentrum. Wij letterlijk een rondje om de kerk gemaakt, maar niks: bleek er aan de overkant van de straat iets van een zalencentrum te zijn. Beland in een keldertje om onze kunsten te tonen en met een wedstrijdleider die het had over straffen raakte toch bij sommigen de fantasie wat geprikkeld. Olaf was echter niet van zijn stuk gebracht, eerder zijn tegenstander. Olaf kwam aangenaam uit de opening met actievere stukken, wat hinderlijke penningen, maar toen zijn tegenstander de dame pardoes in liet sluiten op c6 was het direct over.

Bernard leek nog wel iets van een aangename stelling te hebben uit de opening, maar bij nader inzien stelde het niet veel voor. De stelling raakte meer en meer dicht geschoven en het bezit van de enige open lijn was niet meer dan alleen maar aangenaam. Het remiseaanbod werd na enige overwegingen aangenomen.

Sander had op dat moment een minnetje, Frits een partij die op en neer ging en Theo kreeg een gevaarlijke aanval over zich heen. Was het bij de 2,5 bordpunt gebleven had het me niet verbaasd. Echter deed de tegenstander van Theo het niet optimaal en strandde de aanval maar wel nadat er een toren geïnvesteerd was. Theo kon ook wat druk uitoefenen op de vijandelijke koning en toen zijn tegenstander de verdediging volledig verwaarloosde was het niet moeilijk meer voor Theo.

Inmiddels was duidelijk dat de stelling van Sander hopeloos was. De c- en d-pionnen konden gebroederlijk zo doorlopen naar de overkant.
De stelling van Frits die ik even daarvoor nog taxeerde op moeilijk tot dat kan niet goed gaan was inmiddels wel ietsjes opgeknapt. Met beide spelers nog maar weinig tijd op de klok waren er misschien nog wat kansjes voor Frits, maar net zo goed voor zijn tegenstander. Beiden wilden echter niet al te veel risico meer nemen en kwamen remise overeen. Frits stond eerder minder dan beter en dus mogen we niet klagen.

Zo konden we over een besneeuwde N34 (wat is dat toch steeds met winterse perikelen als we weer eens een uitwedstrijd in deze regio hebben?) weer huiswaarts in de wetenschap dat het wel eens belangrijk matchpuntje kan zijn. De driekamp met Leek en ESG 2 zal duidelijk maken wie zich zal handhaven.

 
Speelronde 5: HSP/Veendam 2-Assen 2 3-5
 

Op donderdag 19 januari stond voor HSP/Veendam 2 de thuiswedstrijd tegen Assen 2 op het programma. Bij voorbaat al een heel lastige klus vanwege het ratingverschil op alle borden, maar als eerst Wouter en in de middaguren zelfs teamcaptain Sander afhaakt wordt het een nog ingewikkelder opdracht. Er wordt voor gekozen om de al gekozen tactische opstelling te handhaven en te proberen om vanaf bord 3 te gaan komen tot misschien wel een gelijkspel.

Op bord 1 met zwart speelt invaller Evert tegen kopman Geon. Geon loopt zichzelf niet voorbij; gewoon een goede ontwikkeling van alle stukken, daarna de pionnen naar voren op weg naar de koning van zwart. Dit gaat al snel ten koste van materiaal voor zwart en een verder niet tegen te houden aanval. Daarmee al vroeg op de avond een 1-0 voorsprong voor Assen 2.

Op bord 3 lijkt er een snelle 0-2 aan te komen. Erwin met zwart mist in de opening een eenvoudige combinatie en verliest daardoor niet één maar meteen twee gezonde pionnen. In de gang geeft hij bij mij aan te gaan verliezen en aan opgeven te denken, maar krijgt van mij de opdracht mee toch te gaan rommelen omdat ook zijn tegenstander fouten kan maken. Toegegeven, volledig wishfull thinking, maar zo waar geschiedde…..Even voor de hersentraining en vergeet de damevleugel: voor wit de bekende korte rochade, een loper op e2, een ongedekte pion op e4 en de dame op d6 die een ongedekt zwart paard op e7 aanvalt. Voor zwart het bekende: dame op g6 met matdreiging na zet Lh3, maar naast een paard op e7 ook een gedekt paard op e5. Wit denkt lang en rustig na en bij de zet f3 zou Erwin hebben opgegeven. Er volgt echter Dxe7? Zwart slaat toe met Lh3 (dreigt mat op g2). Er volgt g3 en Dxe4! Er dreigt wederom mat op g2 en nu faalt f3 op Pxf3 waardoor de dame op e7 hangt. Kortom, in plaats van 0-2 staat het ineens 1-1.

Een rondje langs de borden biedt dan toch wel wat perspectief. Arjen op bord 2 met wit heeft een gesloten stelling die niet zo maar te kraken is, wel gebruikt hij veel tijd. Bernard op bord 4 met wit heeft een plezierig uitziende stelling waarbij zwart vooral ruimte ontbreekt. Olaf op bord 5 met zwart heeft een voordelig lijkende stelling op het bord weten te krijgen, ook hier echter veel tijd gebruikt. Kor op bord 6 met wit is minimaal gelijkwaardig uit de opening gekomen, maar treft wel een tegenstander met een beduidend hogere rating. Frits met zwart op bord 7 staat in de opening gedrukt, maar lijkt zich te ontworstelen en tot tegenspel te gaan komen. Lucien met wit op bord 8 is bezig met een theoretisch gevecht met verborgen tactische varianten waarbij één fout beslissend is. Al tellend lijkt een gelijkspel misschien toch haalbaar.

Op bord 8 gaat Lucien een tactische variant aan, maar blijven beide spelers alle verborgen trucs zien en raakt het bord daardoor leger en leger. Remise is dan een logisch resultaat.

Even daarna blijkt Frits te hebben verloren. Hij ziet niet dat zijn tegenstander schaak geeft, raakt een toren aan om te gaan zetten en wordt dan op het schaak staan gewezen. Tsja, de toren kan er wel tussen maar kan ook gewoon worden genomen. Ineens een nul waar ik op een remise aan het rekenen was.

Niet veel later komt ook Olaf het bargedeelte binnen. Zijn gedachte voordeel bleek niet voldoende op te leveren en vanwege zijn tijdnood moest hij wel akkoord gaan met een remise. Bij de analyse achteraf volgden een aantal zeer interessante varianten waarbij inderdaad zwart op winst kon proberen te spelen en wit vooral in de verdediging moest.

Kor heeft tussentijds zijn op het oog gelijkwaardige stelling uit handen gegeven. Er gaat een stuk verloren tegen een paar ongevaarlijke pionnen. Zwart heeft met een stuk meer volledig het initiatief en haalt de partij probleemloos binnen. Daarmee een 2-4 tussenstand en wordt duidelijk dat een nederlaag er toch aan staat te komen.

Bernard laat zien in goede vorm te zijn, ook vorige week won hij immers op overtuigende wijze. Ik heb zijn partij, vanwege het volgen van de analyse van Olaf zijn partij, niet geheel kunnen volgen. Wel dat Bernard een volle toren kan investeren voor een niet tegen te houden mataanval.

Tenslotte vecht Arjen als een leeuw tegen zijn sterke tegenstander. Het bord blijft heel lang erg vol met ook een ingewikkelde stelling. Daarbij Arjen als eerste in tijdnood, maar ook zwart blijkt de tijd nodig te hebben om de verschillende varianten door te kunnen rekenen of in te kunnen schatten. Helaas zelf niet gezien, maar volgens Sybrand werd de partij door zwart beëindigd met een echte “Carlsenzet”.

Daarmee dus een 3-5 nederlaag en een toenemende degradatienood.

 
 
Bekerwedstrijd: HSP/Veendam 2-Staunton 2

Op donderdag 12 januari stond de tweede ronde van de Nosbo-beker op het programma, voor HSP/Veendam 2 pas de eerste wedstrijd omdat in de vorige ronde tegenstander Scepu zich vanwege omstandigheden had teruggetrokken.

Tegenstander was mede promotieklasser Staunton 2 waarvan we eerder dit seizoen in de competitie nog hadden verloren. Echter gezien de vele wisselende opstellingen van Staunton 2 was het ook afwachten met wie zij bij ons op bezoek zouden komen. Aan de andere kant ook weer de wetenschap dat het bij bekerduels vaak erg spannend kan zijn en ratingverschillen dan ook niet meteen alles zegt. In elk geval konden wij aantreden met de beoogde basisspelers.

Op bord 2 met wit Bernard. Bernard speelt een zeer wisselvallig seizoen met soms mooie aanvallende partijen en winst tot het compleet weggeven van gelijkwaardige stellingen. In elk geval zat hij nu goed achter het bord waarbij zwart hem ook wel hielp met een serie zetten die niet altijd even goed te volgen waren, in de opening al vier zetten met dezelfde loper en een paard naar de h-lijn zonder duidelijk bijbehorend plan. Bernard ontwikkelde rustig door en begon te drukken op de koningsstelling, het gevolg winst van een loper en daarna met enige voorzichtigheid afwikkelen naar een gewonnen eindspel.

Op bord 4 Lucien die, zelf toch werkzaam binnen de psychiatrie, toe lijkt te zijn aan een soort traumabehandeling vanwege het feit dat zijn laatste externe zege dateert van februari 2014. Volgens eigen telling staat zijn record aantal partijen zonder nederlaag op 21, maar dan gaan we wel terug naar de jaren negentig. Inmiddels is het aantal partijen zonder zege sinds februari 2014 dit aantal van 21 al lang gepasseerd. Maar de eerste stap van zijn traumabehandeling heeft effect gehad. Een ogenschijnlijk saaie opening werd omgezet in volledige controle, gebrek aan ruimte voor zwart en oprukkende witte pionnen op de koningsvleugel. Lucien gaf tussentijds aan bij zijn teamgenoten alles of niets te gaan spelen, alle eventuele tegenkansen van zwart werden genegeerd door het blijven doordrukken van pionnen en het geven van matdreigingen. De computer zal het mogelijk kunnen weerleggen, maar zwart zag niets beters dan het geven van een kwaliteit. Daarna kon Lucien via weer eens een matdreiging een combinatie aangaan die ook nog tot stukwinst leidde. Daarmee een 2-0 voorsprong en voor Lucien een eerste succesvol deel van zijn eigen behandeling.

Op bord 3 teamleider Sander die met zwart vanuit de opening wat in de verdrukking leek te komen, de strijd leek vooral een duel om het winnen van belangrijke velden zonder verdere evidente tactische dreigingen. Met de ogen ook gericht op de winnende borden naast hem besloot Sander vooral te consolideren, gaandeweg kwam hij zelfs steeds beter te staan. Met voor beide spelers nog twee minuten op de klok besloot Sander in waarschijnlijk winnende stelling remise aan te bieden om de teamwinst binnen te halen, zijn tegenstander kon niet veel anders dan dit aan te nemen.

Op bord 1 met zwart Olaf een partij waarbij het bord langdurig vol bleef staan en er een soort spiegelbeeld leek te zijn. Verschil was echter dat Olaf via de nodige manoeuvres (Tf8 naar f6 naar h6) een poging deed om tot een koningsaanval te komen, deze aanval net door wit kon worden opgevangen en de zwarte toren zichzelf ineens bleek hebben vastgezet. Weliswaar won Olaf eerder tussentijds een toren tegen loper, maar in de ontstane stelling bleek wit feitelijk dus gewoon een loper meer te hebben aangezien de toren op h6 stond te niksen. Op de damevleugel kon wit een pionnenmeerderheid verzilveren en was er voor Olaf geen houden meer aan.

Daarmee een verdiende 2.5-1.5 zege. In de volgende ronde wacht zeer waarschijnlijk het sterke Lewenborg 1 dat het laatste jaar enorm is versterkt en in de eerste klasse flink aan het huishouden is.

 
Speelronde 4: GC 4-HSP/Veendam 2 4.5-3.5
 
HSP/Veendam 2 uit tegen angstgegner GC 4, angstgegner omdat we van dat team de afgelopen seizoenen voortdurend hebben verloren. Het begon leuk en aardig aangezien alle borden live te volgen waren op de site van GC. Wel weer jammer dat waarschijnlijk niemand van de thuisblijvers en volgers dit wist en achteraf ook niet alle borden het hebben gedaan. Over de wedstrijd zelf blijf ik kort, GC is en blijft onze angstgegner gezien de 4.5-3.5 nederlaag. Zelf geef ik een remisestelling via eerst een positionele fout en daarna een enorme blunder uit handen. Nog meer balen voor Bernard die een totaal gewonnen stelling in één klap verliest (http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=5841624b3eb97bfe338a706e37519556bc33ffb90d604f7ac227d). Wel weer toegegeven dat Frits en met name Wouter ontsnapten met remise. Complimenten vooral aan Olaf die nu wel een aanvalspartij afmaakt en Sander die tot het bittere einde een poging doet er een 4-4 van te maken maar om even voor 00.30 uur moet berusten in remise. Het gevolg is dat de degradatiestreep weer angstig dichtbij komt.
 
 
 
 
 
Speelronde 3: HSP/Veendam 2-Middelstum 1 4.5-3.5
 

Donderdag 10 november stond het degradatie vierpuntenduel HSP/Veendam 2-Middelstum 1 op het programma, één dag voor Sint Maarten en twee dagen voordat de andere Sint met zijn meerkleurige Pieten het land zou gaan betreden. De vraag dus ook of er bij het duel snoepjes of cadeautjes uitgedeeld zouden gaan worden. Met het duel ook een weerzien van het (toen promotie vierpunten) duel twee jaar geleden en een weerzien tussen oude bekenden, maar daarover later meer.

Een paar weken geleden hadden Sander en Erwin op verzoek van Middelstum al vooruit gespeeld met als resultaat twee weinig verheffende partijen die in remise eindigen. De voorspelling vooraf was duidelijk, 4-4 of een minimale zege voor één der teams. Aangezien Middelstum in de eerste speelronde al verrassend wedstrijdpunten had gepakt, lag de druk vooral bij de thuisploeg.

Het begin van de avond liet op de borden 4, 7 en 8 een vervolg zien van de twee vooruit gespeelde partijen, het spektakel leek vooral plaats te gaan vinden op de eerste drie borden. Op bord 8 invaller Ger die met wit prima uit de opening kwam in een bekende positionele strategische partij. Vaak is het daarna kiezen: of een hele lange partij met langzaam door manoeuvreren en wachten tot de stelling via ineens opkomende tactiek gaat ontploffen of kiezen voor veiligheid en niets doen. Er werd snel gekozen voor veiligheid, remise dus.

Op bord 2 twee oude bekenden, althans zowel Bernard als Harry refereerden er voor de partij aan dat zij elkaar op internet waren tegen gekomen en Bernard toen won. Helaas speelde Bernard met wit één van zijn slechtste externe partijen sinds jaren. In plaats van rustig door ontwikkelen werd er gekozen voor een opportunistisch f4, waarna de loper op b7 en dame op b6 voor zwart als een soort bajonetten door de stelling heen keken. Na het slimme b4 van zwart leek Bernard een gezonde centrumpion te gaan verliezen. In plaats van Pa4 koos hij voor e5 om zijn pion te behouden. Echter als er even later Tfe1 volgt in plaats van Tae1 wordt pardoes de f-pion weg gegeven. Als zwart dan ook nog eens binnenkomt op g2 is er geen enkele compensatie meer aanwezig, een wat pijnlijke maar vooral ook wat onverwachte nederlaag.

Op bord 4 speelde ik zelf tegen oude bekende Johan. Onze schaakgeschiedenis gaat terug naar midden jaren negentig, een bekerwedstrijd tussen toen Het Springend Paard tegen (ik dacht) Haren. Johan kwam beduidend beter uit de opening en was bezig mij van het bord te tikken, in een individuele partij had ik hem dan al lang de hand geschud. Echter omdat het een teamwedstrijd betrof besloot ik met enige bluf met een centrumpion te gaan marcheren. De pion bleef marcheren waardoor Johan uiteindelijk materiaal moest geven en ik kon afwikkelen naar een gewonnen eindspel. Een aantal jaren daarna troffen we elkaar bij het Groninger kersttoernooi. Johan blunderde in de opening en verloor een loper tegen pion, maar kreeg en hield enorm initiatief en druk. Via vele omwegen en wanstaltige zetten kon ik uiteindelijk een vesting bouwen, weigerde Johan twee keer mijn remiseaanbod en liep hij bij mijn derde remiseaanbod (het ging namelijk op weg naar een herhaling van zetten) weg. Na tien minuten kwam hij terug en ondertekende hij het scoreformulier, hij liep weg zonder het remiseaanbod formeel te accepteren en mij de hand te schudden. Ik heb het hem meteen vergeven, het was frustrerend en hij verdiende eigenlijk de zege. Na nog een paar ontmoetingen troffen we elkaar voor de laatste keer bij het Kerst compacttoernooi eind 2015, laatste ronde op bord 2 om de prijzen. Johan koos een wat vreemde behoudende opening en ik won dan ook gemakkelijk. Veel woorden over het verleden omdat over de partij van gisteren weinig valt te zeggen, vrijwel voortdurend gelijkwaardig en dus een remise.

Op bord 7 met zwart koos Arjen toch weer voor de opening waarmee hij in de vorige ronde hardhandig had verloren. Hij had zich nu echter beter voorbereid en bereikte nu een wat gezondere stelling en structuur. De waarheid gebiedt te zeggen dat het initiatief en de ruimte wel bij wit lag en het er vooral van afhing of wit volop in de aanval durfde te gaan of niet. Ook hier de keuze voor veiligheid en uiteindelijk remise.

Op bord 3 troffen oude bekenden Frits en Freddie elkaar, vooraf gezellig keuvelend en herinneringen uit de oude doos ophalend en tijdens de partij op de scherpst van de snede. Wel mooi dat Frits, die al jarenlang bij zijn partijen een eigen bidon met onbekende inhoud meeneemt van huis, zich rond tienen door Freddie liet verleiden ook aan het bier te gaan. Dit ontlokte natuurlijk de opmerking dat dit het begin zou gaan zijn van de blunders, maar niets van dit alles. Freddie kwam overdonderend uit de startblokken en Frits moest meteen in de achteruit. Wit dreigde met een koningsaanval en probeerde via de manoeuvre Ta1-Ta7 extra ondersteuning aan de aanval te geven. Het zag er dreigend uit, ook omdat de zwarte stukken niets leken te doen of te kunnen. Achteraf zou een wit plan met bijv. extra druk via de h-pion of Pf4 kansrijker zijn geweest. Nu wist Frits toch te vereenvoudigen en op het moment dat Freddie remise aanbood en Frits niet mocht aannemen gezien de achterstand, zag hij ook ineens mogelijkheden het initiatief over te gaan nemen. De pionnenmeerderheid op de damevleugel werd omgezet in een marcherende c-pion. Wit kon niets anders dan blokken en verdedigen waardoor Frits andere witte pionnen kon gaan ophalen. Het eindspel met een aantal pionnen meer vergde nog de nodige concentratie en finesse, maar dit is aan Frits wel toevertrouwd. Daarmee een 3.5-3.5 tussenstand en alleen bord 1 nog gaande.

Olaf kwam voor mijn gevoel wat bedenkelijk uit de opening, of althans hij moest de nodige tijd investeren om te bedenken hoe de b3-opening van wit te gaan bestrijden. Nadat hij zijn plan had bedacht, lang rocheren en gaan spelen op een koningsaanval, werd zijn stelling bijna per zet beter. Terwijl de nodige stukken en pionnen op weg waren naar de witte koning, kon wit niets anders dan zijn dame geven tegen toren en paard. Het gevolg: twee torens, loper en vier pionnen voor wit tegen dame, toren en drie pionnen voor zwart. Wit koos als tegenspel voor verdubbeling torens op de zevende rij met als afwikkeling ruil twee torens tegen dame en pion. Even later een eindspel van toren en twee pionnen (a en c) tegen loper en drie pionnen (a, b en c). Kortom, zeer technisch en dat in toenemende en blijvende tijdnood. Het moet gezegd, een groot compliment aan Olaf die dit ogenschijnlijk eenvoudig naar zich toe wist te trekken. Even voor 00.00 uur de winst en nog gauw een biertje voordat de tap zich zou gaan sluiten. In onderstaande foto bijna het moment van opgeven van wit, ook te zien de beruchte bidon van Frits.

Al met al dus een zege via fotofinish, daarmee doen we wel weer mee in de strijd om het ontlopen van degradatie. Volgende ronde wacht ons het Unitas-team van GUC, de afgelopen jaren voor ons een soort angstgegner omdat alle wedstrijden verloren gingen. Tijd om dit eens te gaan herstellen, maar eerst volgende week nog de beker tegen Scepu.

 
 
Speelronde 2: Staunton 2-HSP/Veendam 2 5.5-2.5
 
In de tweede wedstrijd, slechts elf dagen na de wedstrijd tegen Hoogeveen, stond het uitduel tegen het ook al sterke Staunton 2 op het programma. Van tevoren wel wat meer hoop op succes, al was het alleen al omdat we er vorig jaar nipt verloren en lang niet kansloos waren. Nieuwe teamleider Sander heeft echter andere uitgangspunten dan voormalig teamleider Bernard, namelijk uitgaan van eigen kracht en dus niet het hutselen van vorig jaar. Uitzondering voor dit duel Frits, die nog wel een keer tegen de normale kopman van Staunton 2 wilde gaan spelen. Bij de opstelling van de thuisploeg bleken er echter meerdere invallers en ook de kopman ontbrak. Jan Colly gaf aan dat er bij hen zelfs een afzegging was om 19.00 uur vanwege nota bene de voetbalwedstrijd van Oranje, tsja wat moet je daarvan denken? Wat Jan ervan dacht was wel duidelijk, kortom Staunton 2 zal nog aan de teamspirit moeten gaan werken om kampioen te willen gaan worden.
 
Frits was als tweede van de avond klaar. De opening gelijkwaardig, maar daarna nam zwart het initiatief en nam de druk op de stelling van Frits alleen maar toe. Naar eigen zeggen goed afgemaakt door zijn tegenstander en dus een verdiende nederlaag.
 
Op dat moment had ook invaller Piet net verloren. Ik vermoed dat hij een gambiet tegen kreeg, ik zag een pion voorsprong maar ruimte en initiatief voor zijn tegenstander. Als er dan vervolgens pionnen oprukken en er een stuk verloren gaat, is het snel over.
 
De derde nederlaag viel op het bord van Arjen. Na afloop gaf hij aan eens een andere opening hebben willen gaan spelen, maar de finesses daarvan nog niet te kennen. Het was helaas te zien. Wit veroorzaakte een dubbele h-pion voor Arjen en daarmee ook nog eens een gatenkaasstelling voor zijn koning. Als de gaten dan gevuld worden door witte stukken en een sterk oprukkende pion, resteert ook hier alleen een nederlaag. Misschien de volgende keer toch maar eerst weer terug naar de vertrouwde openingen, in de interne is genoeg ruimte om te gaan experimenteren.
 
Teamleider Sander gaf de stand weer wat aanzien. Een gelijkwaardige opening werd langzaam uitgebouwd naar een steeds groter voordeel. Sander zijn stukken werkten perfect samen en ondersteunden ook al weer een oprukkende pion. Zijn tegenstander probeerde te keepen (net als Maarten Stekelenburg), maar greep mis (net als...).
 
Lucien speelde met zwart een prima partij die vrijwel voortdurend in evenwicht bleef. De computer geeft bij de analyse wel steeds een voordeel van gemiddeld 0.4 voor zwart, maar op ons niveau is dat dan weer niet voldoende voor de winst. Remise dus, daarmee bouwt Lucien zijn recordreeks zonder externe zeges uit en is hij op weg naar de drie jaar.
 
Bernard nam op bord 2 revanche op zichzelf. Afgelopen zaterdag in de KNSB een uiterste zure en onverdiende nederlaag, nu profiteerde hij uitstekend van het te opportunistische spel van zijn tegenstander (die zaterdag overigens ook KNSB speelde). Terwijl Bernard op weg was naar promotie (wat is dat toch met die oprukkende pionnen...) moest hij wel vele stap 2 schaakjes en matjes ontwijken. Zijn tegenstander speelde terecht door en gaf op op het moment dat de promotie een feit was.
 
Daarmee dus een 3.5-2.5 tussenstand en toch de hoop op een 4-4 gelijkspel. Olaf stond zijn gehele partij overwegend, maaar was ook steeds alle mogelijk offers aan het overwegen zonder deze daadwerkelijk te durven uitvoeren. Erwin stond vanaf het begin van zijn partij minder, maar omdat zijn tegenstander ook niet steeds de beste zetten deed hoopten we bij hem op een stiekeme remise.
 
Helaas ging het daarna falikant mis. Erwin pakte een giftige pion en verloor pardoes zijn loper en dus de partij. Bij Olaf nog veel meer drama. Gedurende de gehele partij was hij aan het aanvallen op twee fronten. Op de a-lijn twee torens (a1 en a2) die drukten op a7 en achterliggende toren op a8. Op de koningsvleugel een aanval met dame, twee paarden en een loper op afstand. Vele mogelijke offers die niet werden uitgevoerd (en waarbij de computer maar uitsluitsel moet gaan geven) en een tegenstander die in de touwen hangend en op increment spelend blijft vechten. Daarna ineens vereenvoudiging van de stelling en het initiatief bij zwart. Een dubbele aanval op de inmiddels op f1 geposteerde toren van eerder a1, keurig gedekt door de koning maar niet door die verdwaalde toren op a2. Over en uit.
 
Al met al dus een verdiende maar iets geflatteerde 5.5-2.5 nederlaag tegen een team dat de afzeggers nodig gaat hebben om het Hoogeveen 1 (en misschien toch ook H&O 1) lastig te kunnen gaan maken. Voor HSP/Veendam 2 wacht over een paar weken het vierpuntenduel tegen Middelstum 1.
 
Speelronde 1: HSP/Veendam 2-Hoogeveen 1 2-6

Hoogezand-Hoogeveen, menig beginnend schrijver of dichter zou beginnen over termen als tautologie of pleonasme. Voorafgaand aan deze wedstrijd kwamen wij echter niet veel verder dan weinig Hoogstaande woordspelingen, variërend van Hooghartig, Hoogwaardig en Hoogstaand. Tijdens de wedstrijd niets van dit alles, meer juist sportief, bijna gelijkwaardig en af en toe toch ook hoogstaand. Hoogeveen is een interessante tegenstander, ook omdat het één van de weinige noordelijke verenigingen is die al wat vooruit loopt op komende veranderingen in de schaakwereld. In het team namelijk twee spelers die zowel in de KNSB als in de Nosbo spelen, een variant die over een paar jaar waarschijnlijk voor veel meer leden kan gaan gelden. Een interessante discussie met zowel voor- als nadelen, bij de Nosbo wordt een speciale commisie in het leven geroepen en ik houd mij aanbevolen met zowel mijn enorme KNSB (toch wel acht partijen...) en Nosbo-ervaring bij een niet-stadclub.

Maar terug naar de wedstrijd van gisteravond, al blijft het erg lastig er iets zinnigs over te zeggen als je zelf meespeelt en hooguit af en toe een blik op een ander bord werpt. Vooraf waren we al in de mineur omdat vermeende degradatieconcurrent Middelstum had gestunt tegen H&O, Hoogeveen juist goed gemutst vanwege deze uitslag en zichzelf al rijk rekenend ten aanzien van hun doel kampioen te gaan worden. Hoogeveen liet het zien, focus is sinds een paar maanden een toverwoord en het kwam, zag en overwon dan ook verdiend.

Op bord zes kwam Erwin verrassend matig uit een bij hem erg bekende opening, als er dan ook nog een stuk verloren gaat is het snel ten einde.

Op bord vier koos ikzelf voor een zijvariant met een snel offer op f7 met als gevolg pionwinst, maar ook duidelijke compensatie voor zwart. In mijn berekening dacht ik een pion terug te kunnen geven voor daarna gelijkspel, echter leidde het ter verdediging gespeelde c3 tot vrijwel meteen een zeer moeizame stelling en later een terechte nederlaag. De suggestie van Johan om gewoon Pc3 te spelen bleek de juiste, maar daarom speelt hij ook in de KNSB en ik niet.

Op bord vijf kwam Frits al vanuit de opening erg gedrukt te staan, als er dan door hem ook een foutief offer wordt gespeeld is ook deze partij snel te einde.

Op bord drie kwam ook Sander ook al vanuit de opening erg gedrukt te staan, er dreigden combinaties en offers met voor Sander de vraag wanneer wel of niet te kunnen gaan rocheren. Dit alles bleek te veel, daarmee rond 22.45 uur al een 0-4 achterstand.

Op de hoogste borden verbazingwekkend wel meer kleur op de wangen. Op bord één zette Olaf een enorme tijdsvoorsprong om in een partij waarin hij alleen maar op increment aan het spelen was, de stelling zelf was ondertussen erg ingewikkeld met wachten op een definitieve fout. Wat volgde was echter een remise door zetherhaling omdat de kopman van Hoogeveen anders een stuk zou gaan verliezen.

Op bord twee liet Bernard zien zijn vorm van vorig jaar (topscoorder in de KNSB bij het eerste team) mee te hebben genomen naar het regionale niveau. Van zijn ratingachterstand was tijdens de partij niets te zien, hij domineerde de partij en hield voortdurend controle. Een prima zege dus.

Op bord zeven kwam Wouter iets minder uit de opening en na verlies van een pion leek vechten voor remise het hoogst haalbare. Aan het einde van de avond stond er een stelling op het bord die verdacht veel leek op een fort en dus remise, maar ineens kwam Wouter langs de bar met zijn jas aan en met de mededeling dat hij een loper had weg gegeven.

Resteert op bord acht Arjen tegen een sterke invaller. Hier een partij die lang gelijkwaardig is, Arjen verzuimt actief te spelen en dus zijn catenacciostijl te vergeten. Het gevolg pionverlies en na nog meer catenaccio een totaal verloren stelling totdat ineens ook zijn tegenstander onnavolgbaar begint te spelen. Het gevolg toch nog een gestolen remise.

Alles bij elkaar dus een verdiende 2-6 nederlaag tegen zeer waarschijnlijk de komende kampioen. Over slechts elf dagen wacht al de tweede wedstrijd, dan Staunton 2 die door Hoogeveen als voornaamste concurrent wordt ingeschat.....dat is voor ons hoopgevend...

 

Speellocatie

Schaakclub HSP speelt in wijkgebouw de Kern in Hoogezand

Adres: Rembrandtlaan 72A, 9601 XD Hoogezand

Telefoonnummer: 0598-393934

Speelavond: donderdagavond, het seizoen loopt van september t/m mei

Jeugd: 18.30-19.30 uur

Senioren: 19.45-00.00 uur

HSP/Veendam 1 speelt de KNSB-thuiswedstrijden op zaterdag: 13.00-19.00 uur

De Nosbo-thuiswedstrijden zijn op donderdag: 19.45-00.00 uur